Fortum arvioitu pohjoismaisen ilmastoindeksin parhaaksi yritykseksi

LEHDISTÖTIEDOTE 21.10.2011

Carbon Disclosure Project (CDP) on arvioinut Fortumin Pohjoismaiden
parhaimmaksi yritykseksi ilmastoasioiden raportoinnin näkökulmasta.

Fortum on mukana jo viidettä perättäistä vuotta CDP:n Nordic Carbon Disclosure
Leadership -indeksissä. Indeksi, johon kuuluu 26 yritystä, on keskeinen osa
CDP:n vuosittaista Nordic 260 -raporttia. Raportti julkistettiin tänään
Tukholmassa. CDP edustaa 551:tä institutionaalista sijoittajaa, jotka
hallinnoivat noin USD 71 000 miljardin varallisuutta.

Julkistustilaisuudessa yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne
Brunila esitteli Fortumin näkemyksiä siirtymisestä kohti kestäviä
energiajärjestelmiä ja aurinkotaloutta. Brunila painotti Fortumin vahvaa
sitoutumista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen muistuttaen samalla selkeän ja
johdonmukaisen markkinaympäristön ja lainsäädännön tärkeydestä. Näiden merkitys
korostuu erityisesti taloudellisesti epävarmoina aikoina. Brunila pitää
aurinkotalouden edellytyksinä mm. avoimia ja läpinäkyvästi toimivia tukku- ja
vähittäismarkkinoita sekä ennakoitavissa olevaa, markkinaperustaista ja
harmonisoitua ympäristölainsäädäntöä ja energiapolitiikkaa.

Esimerkkeinä Fortumin toimista kestävän kaupunkiasumisen kehittämiseksi
Tukholman alueella Brunila nosti esiin älykkään sähköverkon sekä lämmitys- ja
jäähdytysratkaisujen kehittämisen Tukholman Royal Seaport -alueella.

CDP Nordicin johtaja Amanda Haworth Wiklund sanoi yritysten toimista löytyvän
runsaasti innovatiivisia esimerkkejä. Hän muistutti näkyvistä tutkimus- ja
kehitystyön tuloksista: "Pohjoismaiset yritykset ovat osoittaneet, että
korkealaatuisia tuotteita voidaan valmistaa kuluttamalla entistä vähemmän
energiaa ja hupenevia luonnonvaroja.”

Nordic 260 -raportin voi ladata osoitteessa www.cdproject.net.

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs
Tel. +358 50 45 32330, kari.t.kankaanpaa@fortum.com


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi