Fortum avaa Baltian ensimmäisen jätepolttoaineella toimivan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen

LEHDISTÖTIEDOTE 15.5.2013

Liettuan ja Suomen presidentit Dalia Grybauskaitė ja Sauli Niinistö vihkivät
tänään käyttöön Fortumin uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen
Klaipedan kaupungissa Liettuassa. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan
yhdyskunta- ja teollisuusjätettä sekä biomassaa tuottaen kaukolämpöä
kotitalouksille ja yrityksille Klaipedassa sekä sähköä Liettuan sähköverkkoon.
Laitos on ensimmäinen laatuaan Baltiassa.

"Lajitellun jätteen käyttäminen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon on kestävä
ratkaisu kaupunkialueilla. Se tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon energia-
ja jätehuollon tarpeisiin ja auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä
merkittävästi verrattuna siihen, että jäte päätyisi kaatopaikalle", sanoi
Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo tänään laitoksen avajaisissa.

"Klaipedan voimalaitos on ensimmäinen neljästä laitoksesta, jotka otamme
käyttöön tänä vuonna Baltiassa ja Pohjoismaissa. Sähkön ja lämmön
yhteistuotanto on strategiamme ytimessä, ja aina kun mahdollista, hyödynnämme
uusiutuvia ja paikallisia polttoaineita", Rauramo jatkoi.

Fortumin uusi voimalaitos korvaa vanhaa maakaasukäyttöistä kapasiteettia
Klaipedassa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 100 000 tonnia vuodessa.
Siirtyminen jäteperäiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon lisää
energiatehokkuutta huomattavasti verrattuna lämmön erillistuotantoon ja
parantaa kaukolämmön kilpailukykyä sekä pienentää jätehuollon kustannuksia.

Tänään vihittävä laitos, jonka energiatehokkuus on lähes 90 %, polttaa 230 000
tonnia jätettä ja biomassaa vuodessa. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 20 MW
sähköä ja 50 MW lämpöä. Lisäksi laitoksen savukaasulauhduttimen avulla
tuotantoa voidaan kasvattaa ruuhkahuippuina 15 MW:lla.

Laitos tulee tuottamaan noin 140 GWh sähköä ja 400 GWh lämpöä vuodessa, mikä
kattaa noin 40 % koko Klaipedan kaupungin kaukolämmön tarpeesta. Laitoksen
tuottama lämpö myydään AB Klaipėdos energijalle, joka omistaa 5 %
voimalaitoksesta.

Laitoksen rakentaminen aloitettiin maaliskuussa 2011 ja vei kaikkiaan noin 1,2
miljoonaa työtuntia eli 750 henkilötyövuotta. Työturvallisuuteen kiinnitettiin
erityistä huomiota, ja koko hankkeen aikana sattui vain kaksi työntekijän
poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Fortumin investoinnin arvo oli 435 miljoonaa
litiä eli noin 130 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortum Heat Division, Vice President of Baltic Region,
tel. +358 50 453 2009
Vitalijus Zuta, Director General of Fortum Heat Lietuva, tel. +37069821948


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi