Fortum avaa ensimmäisen suuren mittakaavan biovoimalaitoksen Latviassa

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.9.2013

Latvian presidentti, Andris Bērziņš, ja Suomen presidentti Sauli Niinistö ovat
tänään vihkineet käyttöön Fortumin uuden sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksen (CHP) Jelgavassa, Latviassa. Uusi voimalaitos käyttää
polttoaineenaan biomassaa ja tuottaa kaukolämpöä Jelgavan asukkaille ja
yrityksille sekä sähköä markkinoille. Uusi laitos kattaa noin 85 % kaupungin
lämmönkysynnästä.

"Jelgavan asukkaat, jotka käyttävät näitä palveluja päivittäin, ovat voittajia
tässä maiden välisessä pitkäjänteisessä energiasektorin yhteistyössä.
Voimalaitos on rakennettu hyvässä yhteistyössä, josta on ollut etua kaikille
osapuolille. Yhteinen tehtävämme on käyttää uusiutuvia energianlähteitä sekä
yhteistyökumppaniemme osaamista ja tekniikkaa mahdollisimman tehokkaasti
hyödyksi", sanoi Latvian presidentti Andris Bērziņš tänään
vihkiäisseremoniassa.

"Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on Fortumin strategian kulmakiviä. Tämä
energia- ja kustannustehokas tuotantomuoto on yhdessä uusiutuvan
energianlähteen kanssa hiilidioksidipäästötön", sanoi Fortumin talousjohtaja
Markus Rauramo. "Identtisen bio-CHP-laitoksen rakentaminen samaan aikaan
Järvenpäässä on mahdollistanut resurssien ja osaamisen tehokkaan käytön sekä
varmistanut uudenaikaisimman teknologian saatavuuden Jelgavassa", Markus
Rauramo jatkoi.

Fortumin uusi voimalaitos käyttää polttoaineena puuhaketta ja korvaa
maakaasulla tuotettua lämpöä vähentäen alueen CO2-päästöjä noin 44 000 tonnia
verrattuna vuoteen 2010. Jelgavan voimalaitoksen kapasiteetti on 23 megawattia
(MW) sähköä ja 45 MW lämpöä. Laitos tuottaa vuodessa noin 110 gigawattituntia
(GWh) sähköä ja 230 GWh lämpöä. Valittu teknologia mahdollistaa myös muiden
kiinteiden uusiutuvien polttoaineiden, kuten turpeen ja metsätähdehakkeen,
käytön.

Laitoksen rakentaminen alkoi elokuussa 2011 ja vei kaikkiaan noin 570 000
työtuntia. Työturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja koko
hankkeen aikana sattui vain yksi työntekijän poissaoloon johtanut tapaturma.
Fortumin investoinnin arvo voimalaitokseen ja siihen liittyvään
infrastruktuuriin oli 50 miljoonaa latia eli noin 70 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoa:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortum Heat Division, Vice President of Baltic Region,
puh. +358 50 453 2009
Ginta Cimdiņa, Fortum Heat Division, Country Manager of Fortum operations in
Latvia,
puh. +371 26 56 7908


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi