Fortum: Backloading ei riitä elvyttämään EU:n päästökauppaa

LEHDISTÖTIEDOTE 8.11.2013

Huutokaupattavien päästöoikeuksien siirtoa (backloading) koskevaa
direktiivimuutosta käsitellään tänään 8. marraskuuta EU:n jäsenmaiden pysyvien
edustajien komiteassa (Coreper). Backloading ei yksin riitä palauttamaan
päästökaupan ohjausvaikutusta, vaan lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä.
Huomion pitäisi olla jo vuoden 2030 ilmastotavoitteen asettamisessa.

"On hyvä, että asiassa päästään vihdoin eteenpäin, sillä backloading on
poliittisesti tärkeä virstanpylväs päästökaupan elvyttämisessä. Toivomme
kuitenkin, että komissio käynnistää nopeasti myös muut järjestelmän
rakenteelliset uudistukset. Päästökauppa on tehokkain ja edullisin keino
CO2-päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa", sanoo Fortumin
talousjohtaja Markus Rauramo.

Backloadingin lisäksi tarvitaan muita toimenpiteitä:

1) Vuoden 2030 ilmastotavoitteesta sovittava mahdollisimman pian.
Ilmastopolitiikan tulisi perustua yhden ohjaavan tavoitteen malliin eli
kunnianhimoiseen ja sitovaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen.
Päällekkäisiä tavoitteita uusiutuvalle energialle tai energiatehokkuudelle ei
tulisi jatkossa asettaa. CO2-tavoitteesta on välttämätöntä sopia
Eurooppa-neuvostossa maaliskuussa 2014.

2) Päästökauppaa uudistettava tiukentamalla päästökattoa ja hallitsemalla
ylitarjontaa. Päästökaupan piirissä toimivien yritysten
päästövähennystavoitetta eli päästökattoa on tiukennettava mahdollisimman pian
vuoden 2030 ilmastotavoitteen mukaisesti. Lisäksi päästöoikeuksien tarjonnan
tulisi joustaa kysynnän mukaan. Hyvin suunniteltu tarjonnan joustomekanismi
estäisi nykyisen kaltaisen ylitarjonnan syntymistä markkinoilla ja
päästöoikeuden hinnan romahtamista.

Backloading ei yksin riitä elvyttämään päästökauppaa, mutta sen avulla saadaan
palautettua uskoa päästökauppaan ja on siksi poliittisesti tärkeä toimenpide.
Backloading on välttämätön, mutta ei riittävä askel, koska sillä ei ole
olennaista vaikutusta päästökaupan nykyiseen ongelmaan eli päästöoikeuksien
ylijäämään markkinoilla.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646
Kari Kankaanpää, kestävän kehityksen päällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat,
Fortum, puh. 050 453 2330

Taustatietoa:

Päästöoikeuksien siirto eli backloading tarkoittaa 900 miljoonan
huutokaupattavan päästöoikeuden tilapäistä poistamista markkinoilta vuosina
2013−2015 ja siirtämistä vuosille 2019-2020. Tavoitteena on vähentää
päästöoikeuksien hinnan romahdukseen johtanutta ylitarjontaa.

Direktiivimuutoksen puolesta äänestettiin kesällä Euroopan parlamentissa ja
asia etenee tänään EU:n yhden tärkeimmän valmistelevan elimen, Coreperin
(Comité des Représentants Permanents) eli EU-suurlähettiläiden käsittelyyn. Jos
jäsenmaat saavuttavat tänään yhteisymmärryksen, voidaan käynnistää ns.
trilogineuvottelut jäsenmaiden neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission
kesken. Jos neuvotteluissa päästään yhteisymmärrykseen, direktiivimuutoksesta
äänestetään vielä parlamentissa ja EU:n ympäristöneuvosto hyväksyy esityksen
joulukuussa.

Direktiivimuutoksen lisäksi backloadingin toteutus edellyttää
huutokauppasääntöjen muutosta, josta päättää EU:n ilmastonmuutoskomitea.

Seuraa Fortumin uutta ForEnergy-blogia. Kirjoittajina muun muassa
yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Hyvärinen ja kestävän kehityksen päällikkö Kari
Kankaanpää. Tervetuloa lukemaan tarinoita virran lähteiltä!


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi