Fortum: Backloading toteutettava nopeasti

LEHDISTÖTIEDOTE 19.6.2013

Fortum on tyytyväinen Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan (ENVI)
tämänpäiväiseen äänestystulokseen EU:n päästökaupan ns.
backloading-ehdotuksesta. Päästöoikeuksien lykkääminen on ensimmäinen,
vaikkakin vaatimaton askel, jolla vahvistetaan Euroopan
hiilidioksidimarkkinoita, ja se antaa selkeän hintasignaalin päästöttömän
energiantuotannon puolesta.

”Äänestystulos antaa myönteisen ja selkeän poliittisen signaalin EU:n
sitoutumisesta päästökauppajärjestelmään. EU:n parlamentin ja neuvoston tulisi
nyt päästä nopeaan yhteisymmärrykseen ja saada asia lopullisesti hyväksyttyä.
Tällä hetkellä lähes kaikki markkinaperusteiset energiainvestoinnit Euroopassa
ovat jäissä energia- ja ilmastopolitiikan epävarmuuden vuoksi. Nyt tarvitaan
nopeita toimia päästömarkkinoiden vahvistamiseksi antamalla selkeä
hintasignaali päästöttömän energian puolesta. Päästöoikeuksien backloading on
tässä ensimmäinen, vaikkakin sinänsä vaatimaton askel”, toteaa Fortumin
talousjohtaja Markus Rauramo.

”EU:n tulisi vielä nykyisen komission toimikaudella tuoda ehdotus vuoden 2030
päästötavoitteeksi ja päästökaupan rakenteelliseksi uudistamiseksi”, Rauramo
jatkaa.

Mikäli päästökauppaa ei saada elvytettyä, sen tilalle uhkaa syntyä kansallisia
ratkaisuja, jotka tulevat huomattavasti kalliimmiksi ja hidastavat energian
sisämarkkinoiden kehitystä entisestään. Mikäli päästökauppajärjestelmä
vesittyy, on ilmeistä, että EU myöntyy jokaisen maan omiin kansallisiin
hiiliveroihin ja muihin ilmastopoliittisiin välineisiin. Tämä kehitys ei olisi
yhteiskunnan eikä kuluttajien edun mukaista.

Fortum on sitoutunut vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee
päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa.
Päästökauppa edistää vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden
kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen pienemmin
kustannuksin. Komissio on ehdottanut 900 miljoonan huutokaupattavan
päästöoikeuden siirtämistä vuosilta 2013 - 2015 vuosille 2019 - 2020.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646
Kari Kankaanpää, kestävän kehityksen päällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat,
Fortum, puh. 050 453 2330

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi