Fortum, DCNS ja AW-Energy käynnistävät aaltovoiman koehankkeen Ranskan Bretagnessa

LEHDISTÖTIEDOTE 19.9.2013

Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja AW-Energy ovat
allekirjoittaneet aaltovoiman tutkimusta ja kehitystä koskevan
yhteistyösopimuksen. Osana sopimusta yhtiöt ryhtyvät yhdessä kehittämään 1,5
megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Aaltovoimahankkeen
tekniseksi ratkaisuksi on valittu AW-Energyn WaveRollerTM.

Fortum vastaa hankekehityksestä ja omistaa aaltovoiman koepuiston. DCNS
puolestaan vastaa koepuistoalueen kehittämisestä ja koepuiston rakentamisesta.
Hankkeeseen valittu WaveRollerTM -teknologia on suomalaisen AW-Energyn
kehittämä ja patentoima ratkaisu.

Fortumin, DCNS:n ja AW-Energyn sopimus on jatkoa Fortumin ja DCNS:n vuonna 2011
aloittamalle aaltovoiman tutkimus- ja kehitysyhteistyölle.

"Aaltovoiman koehankkeemme on eurooppalainen liitto, jossa kohtaavat paras
suomalainen ja ranskalainen uusiutuvan energian osaaminen.Tässä hankkeessa
yhdistyvät Fortumin osaaminen hiilidioksidittomassa sähköntuotannossa, DCNS:n
merienergian teollinen osaaminen ja AW-Energyn teknologiaratkaisu. Voimme
yhdessä Bretagnen aluehallinnon tukemana kehittää uutta uusiutuvaa energiaa
Euroopalle”, sanoo Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala.

"Nyt solmittu yhteistyösopimus on tärkeä askel WaveRollerTM -teknologian
kaupallistamisessa. Pystymme hyödyntämään DCNS:n erikoisosaamista muun muassa
vedenalaisen insinöörityön alalla sekä Fortumin tietotaitoa uusiutuvien
energiamuotojen hyödyntämisessä”, toteaa AW-Energyn toimitusjohtaja John
Liljelund.

Fortumin pitkän aikavälin tavoite Ranskassa on osallistua uusiutuvan energian
kehittämiseen. Aaltoenergian kehitystyön lisäksi Fortum on aiemmin ilmoittanut
aikeensa osallistua tulevaan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuun
Ranskassa.

 

Fortumin, DCNS:n, AW-Energyn ja Bretagnen aluehallinnon julkaisema yhteistiedote 19.9.2013 (englanniksi).


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Penttinen, johtaja, Strategic Ventures, Power-divisioona, Fortum Oyj,p.
040 746 6589
Mikko Iso-Tryykäri, projektipäällikkö, Fortum, Power-divisioona, p. 050 453 2650
John Liljelund, toimitusjohtaja, AW-Energy Oy, p. 0400 681 061

Fortum ja aaltovoima
Fortum on ollut aktiivisesti kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 alkaen.
Yhtiö on tänä aikana ollut mukana rahoittamassa AW-Energyn
WaveRollerTM-teknologian kehitystyötä. Ruotsalaisen Seabased AB:n kanssa Fortum
rakentaa parhaillaan 10 megawatin aaltovoimapuistoa Ruotsin länsirannikolle
Sotenäsiin. Kyseessä on yksi maailman suurimmista aaltovoiman koehankkeista.

AW-Energy ja WaveRollerTM
WaveRollerTM on aaltovoimateknologia, jonka toimintaperiaate perustuu
merenpohjaan lähelle rantaa asennettavaan saranoituun paneeliin. Rannalla
olevaan sähköverkkoon liitettävä paneeli muuttaa aaltojen edestakaisen liikkeen
(surge-ilmiön) sähköenergiaksi. Suomalainen AW-Energy on WaveRollerTM
–teknologian kehittäjä.

 

Picture: WaveRoller