Fortum Energiaratkaisut Oy:n ja Fortum Termest AS:n myynti saatu päätökseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 10.00 EET

Fortum on saanut päätökseen Fortum Energiaratkaisut Oy:n sekä Fortum Termest
AS:n myynnin EQT Infrastructure Fundille. Kokonaiskauppahinta velat mukaan
lukien oli noin 200 miljoonaa euroa ja myyntivoitto runsaat 50 miljoonaa euroa.
Kauppaan saatiin Suomen ja Viron kilpailuviranomaisten hyväksynnät.
Omistusoikeus siirtyi ostajalle 31.1.2012. Fortum kirjaa kaupan taloudelliset
vaikutukset vuoden 2012 ensimmäiselle neljännekselle.

Fortum keskittyy strategiansa mukaisesti suuren mittakaavan
kaukolämpöliiketoimintaan sekä yhdistettyyn sähkön ja lämmön (CHP) tuotantoon.
Fortum Energiaratkaisut Oy ja Fortum Termest AS ovat vastanneet pienelle ja
keskisuurelle teollisuudelle ja palvelusektorille suunnatusta Fortumin lämpö-,
höyry- ja kylmäliiketoiminnasta Suomessa ja Virossa. Vuonna 2010 yhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 150 miljoonaa euroa ja
kokonaismyyntivolyymi noin 3,4 TWh. Vuonna 2010 EBITDA oli noin 20 miljoonaa
euroa. Fortum Energiaratkaisut Oy:n palveluksessa on 72 henkilöä Suomessa ja
Fortum Termest AS:n palveluksessa 77 henkilöä Virossa.

Fortum Oyj
Anne Brunila
johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia


Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, puh. +358 40 709 5690

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin
liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi