Fortum Energy Review -katsaus: EU:n kilpailukyky edellyttää kustannustehokasta ilmasto- ja energiapolitiikkaa

LEHDISTÖTIEDOTE 19.8.2014

Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikka sekä eurooppalaiset sähkömarkkinat ovat
käännekohdassa. Nyt tehtävät päätökset vaikuttavat kauaskantoisesti niin
kuluttajiin kuin koko Euroopan kilpailukykyynkin. Energian saatavuus,
toimitusvarmuus, kustannukset ja ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kaikille
eurooppalaisille.

Fortum Energy Review tarkastelee eurooppalaisten sähkömarkkinoiden tärkeimpiä
suuntauksia ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita. Tänään julkaistussa sarjan
ensimmäisessä osassa keskitytään kustannustehokkaaseen ilmasto- ja
energiapolitiikkaan.

Raportin pääkohdat:
• Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvaa jatkossakin
• Uusiutuvan energian osuus energiatuotannosta kasvaa nopeasti erilaisten
tukien ja teknologian laskevien kustannusten ansiosta. EU:n vuodelle 2020
asetetut tavoitteet saavutettaneen, mutta kalliilla ratkaisuilla.
• Tukkumarkkinahinnat Euroopassa liian matalat houkuttelemaan uusiin
investointeihin, huoli tuotantokapasiteetin riittävyydestä on kasvanut
• Kuluttajahinnat jatkavat Euroopassa nousua korkeampien verojen, maksujen
ja verkkokustannusten vuoksi
• Uusiutuvat sähköntuotantomuodot tulossa kaupallisesti kannattaviksi -
siirtyminen kohti uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaa järjestelmää on
jatkossa mahdollista vähäisemmillä tukimekanismeilla päästömarkkinoita
hyödyntäen
• EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan pitäisi perustua
hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteelle, jota toteutettaisiin parannetun
päästökauppajärjestelmän avulla

Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula Energy Review -katsauksen
julkistamistilaisuudessa

"Uusiutuvan energian tuotanto on lisääntynyt viime vuosina nopeasti Euroopassa
voimakkaan poliittisen ohjauksen ja laajojen tukimekanismien ansiosta. Onkin
todennäköistä, että EU pääsee kunnianhimoisiin, vuodelle 2020 asetettuihin
uusiutuvaa energiaa koskeviin tavoitteisiin. On myönteistä, että uusiutuvan
energian osuus kasvaa, mutta samanaikaisesti tämä muuttaa energiamarkkinoita
tavalla, jota emme voineet kuvitellakaan vielä muutama vuosi sitten", sanoi
Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula katsauksen julkistamistilaisuudessa.

Euroopan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja yhteiskunnalle aiheutuvien
vähähiilisyyden kustannusten pitämiseksi kurissa on energiapolitiikan oltava
tehokasta. Päätöksiä vuodelle 2030 asetettavista ilmastotavoitteista ja
päästökauppajärjestelmän rakenteellisesta uudistamisesta tarvitaan ripeästi,
jotta vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen nopeutuisi. Samanaikaisesti tulee
kiirehtiä maailmanlaajuisia ponnisteluita hiilidioksidipäästöjen
hinnoittelemiseksi. Maailmanlaajuisesti kasvavan huolen ilmastonmuutoksesta
pitää muuttua teoiksi."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 826 2646
Simon-Erik Ollus, pääekonomisti, Fortum, puh. 040 179 0166

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi