FORTUM ESITTÄÄ AVAINHENKILÖILLE UUTTA OPTIO-OHJELMAA

Fortum Oyj:n hallitus on 12.3.2001 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää 4.4.2001 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Fortum-konsernin avainhenkilöille ja Fortum Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 24.000.000 kappaletta. Optio-oikeuksista 8.000.000 merkitään kirjaimella 2001A, 8.000.000 kirjaimella 2001B ja 8.000.000 kirjaimella 2001C. Optio-oikeuksilla voi merkitä Fortum Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 24.000.000 kappaletta. Nyt liikkeelle laskettavien optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,7 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

 

Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan siten, että työ- tai toimisuhteen päättyessä ennen 15.4.2006, on henkilön tarjottava optioitaan takaisin yhtiölle ilman, että optioihin mahdollisesti kertynyttä arvoa hyvitettäisiin.

 

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2001A Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.2001 – 31.3.2005, optio-oikeudella 2001B Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.10.2001 – 30.9.2005 ja optio-oikeudella 2001C Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4.2002 – 31.3.2006.

 

Osakkeen näin määritelty merkintähinta on kuitenkin aina vähintään Fortum Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. – 30.4.2001. Merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä.

 

Fortum Oyj:n osakkeen kurssikehitystä vertaillaan eurooppalaiseen utilities-indeksiin. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan kaksi kertaa sillä prosenttimäärällä, jolla Fortum Oyj:n osakkeen arvonnousu ylittää vertailuindeksin arvonnousun merkintähinnan määräytymisaikana sekä merkintähinnan määräytymisjakson aikana jaettavien osinkojen määrällä.

 

Optioilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika alkaa porrastetusti 15.10.2005, 15.1.2006 ja 15.4.2006 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 1.5.2007. Osakemerkinnän aika ei kuitenkaan ala millään optio-oikeudella, ellei Fortum Oyj:n osakekurssi ole kalenterivuosien 2001 – 2004 aikana kehittynyt vähintään yhtä hyvin kuin eurooppalainen utilities-indeksi ja ellei yhtiön neljän (4) peräkkäisen tilikauden 31.12.2000 jälkeen keskimääräinen osakekohtainen tulos ole 105 prosenttia 1998 – 2000 tilikausien keskimääräisestä osakekohtaisesta, poikkeuksellisista kirjauksista korjatusta tuloksesta.

 

Fortum Oyj

 

 

Carola Teir-Lehtinen

Viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Eero Aittola, puh. 010 45 24234