Fortum hakee Energiamarkkinavirastolta muutosta myrskykustannusten käsittelyyn

LEHDISTÖTIEDOTE 27.4.2012

Fortum hakee Energiamarkkinavirastolta muutosta Tapani- ja Hannu-myrskyjen
korjauskustannusten käsittelyyn Suomessa. Muutoshakemus koskee
sähköverkkoyhtiöiden toimintaa määrittävää valvontajaksoa 2008-2011.

Voimassaoleva sähköverkkoliiketoiminnan taloudellinen valvontamalli, joka
määrää sähköyhtiön tuottotason, ei ota täysimääräisesti huomioon yhtiöille
myrskystä aiheutuneita kustannuksia. Vuodenvaihteen poikkeuksellisen laajat
myrskyt aiheuttivat Fortumille Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 57 miljoonan
euron kustannukset.

Näistä haetaan kohtuullistamista siten, että vuoden 2011 kohtuullisen tuoton
laskelmissa huomioitaisiin 18,6 miljoonaa euroa suuremmat kustannukset.
Kohtuullistamisanomus ei koske asiakkaille sähkökatkoista hyvitettyjä
korvauksia.

Fortum on aloittanut VahvaVerkko-hankkeen sähkönjakelun toimintavarmuuden
vahvistamiseksi kaikissa sääolosuhteissa. Tavoitteena on, että vuoden 2014
loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin saadaan noin 90 000 Fortumin
asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on
puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon
piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Seuraavan kahden vuoden aikana Fortum investoi Suomen sähköverkkoonsa yli 250
miljoonaa euroa. Nämä investoinnit kattavat uusien sähköliittymien
rakentamisen, vanhojen verkosto-osien nykyaikaistamisen sekä nopeutettuja
toimitusvarmuutta parantavia investointeja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ari Koponen, johtaja, Fortum Distribution, p. 050 453 1254


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi