Fortum hyväksyi Turun seudun energiaratkaisun

LEHDISTÖTIEDOTE 20.10.2011

Fortum on päättänyt hyväksyä osakassopimuksen, jossa sovitaan Turun seudun
energiantuotannon keskittämisestä Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto
Oy:öön (TSME). TSME:n osakkaita ovat Fortum, Turku Energia sekä Naantalin,
Raision ja Kaarinan kaupungit. Järjestely edellyttää kaikkien osakkaiden
myönteistä päätöstä, minkä jälkeen se toteutuisi vuoden 2012 alusta alkaen.

Fortum omistaisi TSME:stä 49,5 %, Turku Energia 39,5 %, Raision kaupunki 5 %,
Kaarinan kaupunki 3 % ja Naantalin kaupunki 3 %. TSME:llä olisi sopimuksen
myötä myöhemmin mahdollisuus ostaa myös Fortumin Naantalin voimalaitos.
Yhteisomistuksessa olevaa tuotantoyhtiötä koskeva aiesopimus allekirjoitettiin
joulukuussa 2010.

Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n hallintaan on tarkoitus siirtää
Fortumin Naantalin voimalaitos, Turku Energian Orikedon biolämpölaitos,
Orikedon jätteenpolttolaitos sekä Kakolan lämpöpumppulaitos. TSME myy
tuottamansa kaukolämmön Turku Energialle, höyryn Fortumille ja sähkön
osakkailleen. Turun seudun kaukolämmön jakelu ja myynti kokonaisuudessaan
siirtyy Turku Energialle.

"Tämä ratkaisu mahdollistaisi Turun seudun energiantuotannon kehittämisen
yhteistyössä nykyisten asiakkaidemme kanssa. Tuotannon kokonaisvaltainen
kehittäminen parantaisi myös alueen kaukolämmön kilpailukykyä
lämmitysmarkkinoilla", sanoo Fortumin Heat-divisioonan Suomen maajohtaja Jouni
Haikarainen.

Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy jatkaa myös uuden
perustuotantoratkaisun valmistelua. Vaihtoehtoina on rakentaa Naantaliin
biopolttoaineiden kaasutuslaitos tai kokonaan uusi 450 megawatin
monipolttoainevoimalaitos. Tavoitteena on lisätä merkittävästi
biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella, mikä vähentää energiantuotannon
hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on jo
valmistunut. Kivihiilen käyttöä korvaavan uuden kapasiteetin rakentamisesta on
tarkoitus päättää vuoden 2012 aikana.

Turun alueen energiantuotanto perustuu tällä hetkellä suurelta osin Fortumin
Naantalin voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos tuottaa
vuosittain sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia
(GWh), höyryä teollisuusasiakkaille noin 600 GWh ja kaukolämpöä Turun Seudun
Kaukolämpö Oy:n lämmönsiirtoverkkoon noin 1 500 GWh vuodessa. Laitos on ollut
toiminnassa jo 50 vuotta ja sen uusiminen on ajankohtaista lähivuosina.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja: Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh.
040 709 5690

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi