Fortum hyväksytty jäseneksi YK:n Global Compact -aloitteeseen

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
5.7.2010

Fortum hyväksytty jäseneksi YK:n Global Compact -aloitteeseen

Fortum on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen
ja rekisteröity aloitteen tukijajäseneksi 30.6.2010 alkaen. Verkostoon
liittyminen vahvistaa Fortumin sitoutumista vastuullisen liiketoiminnan
käytäntöihin.

"Kestävä kehitys on tärkeä osa Fortumin strategiaa ja uskomme sen olevan yksi
liiketoimintamme menestystekijöistä. Tavoitteenamme on kannattava kasvu
vastuullisin keinoin. Uskon, että Global Compact -aloitteen periaatteiden
edistäminen tukee strategiaamme erityisesti EU-alueen ulkopuolisissa maissa ja
antaa meille uusia työkaluja toimintamme kehittämiseen”, sanoo Fortumin
toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Global Compact on maailman laajin yritysten yhteiskunta- ja yritysvastuuta
koskeva aloite, jonka YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan käynnisti vuonna 2000.
Aloitteeseen on liittynyt yli 5000 yritystä 135 maasta. Global Compact -
aloitteen allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat vapaaehtoisesti edistämään
liiketoiminnassaan ihmisoikeuksien sekä työelämän perusperiaatteiden
kunnioittamista, ympäristön suojelua sekä korruption vastustamista.

Fortumin arvot ja toimintaperiaatteet ovat Global Compactin kymmenen periaatteen
mukaisia. Allekirjoittamalla Global Compact -aloitteen ja tukemalla julkisesti
aloitteen periaatteita Fortum haluaa painottaa vastuullisen liiketoiminnan
merkitystä koko energiatuotannon arvoketjussa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability
puh. 010 45 29251, ulla.rehell@fortum.com

www.unglobalcompact.org