Fortum investoi sähköverkkoon Inkoon kirkonkylässä

LEHDISTÖTIEDOTE 15.9.2011

Fortum aloittaa sähköverkon parannustyöt Inkoon kunnan alueella. Hankkeen
tarkoituksena on sekä vähentää sähkökatkoja että lyhentää niiden kestoa.

"Sähköverkolla, jolla katetaan Inkoon kirkonkylän sähköntarve, on tähän asti
hoidettu myös osa saariston alueen sähkönsyötöstä. Käytännössä tämä on
tarkoittanut sitä, että saaristoverkossa ilmenneet häiriöt ovat koskettaneet
myös Inkoon kirkonkylää", verkostosuunnittelija Henri Vierimaa Fortumista
kertoo.

"Saamme alueelle huomattavasti nykyistä luotettavamman sähkönjakelun
erottamalla kirkonkylän sähkönsyötön saaristoverkosta. Lisäksi kirkonkylän
sähkönsyöttö siirretään vähemmän häiriöherkän päämuuntajan piiriin, ja
sähköverkkoa kaapeloidaan osittain maan alle suojaan sään vaihteluilta", hän
kuvaa.

Hankkeen vaikutuspiiri kattaa Inkoon kirkonkylän 3000 asukkaan lisäksi alueen
palvelutoimijat ja elinkeinoelämän. Suurimmat muutokset tehdään kirkonkylästä
luoteeseen sijaitsevan Kalkullan sähköaseman ja Inkoon kirkonkylän välisessä
sähköverkossa.

Rakentaminen tapahtuu pääasiassa Torppanummentien varressa, jossa sähköverkkoa
kaapeloidaan maahan yhteensä 7,5 kilometriä. Osa kaivuutöistä toteutetaan
yhteistyössä Inkoon kunnan kanssa. Sähköverkon parannustyöt on määrä saada
valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Investoinnit ovat kriittisiä luotettavan sähkönsiirron varmistamiseksi
ikääntyvässä sähköverkossa sekä uusien palveluiden käyttöönottamiseksi. Myös
sähkönkulutuksen ja -tuotannon alueelliset muutokset edellyttävät investointeja
sähkönjakelijoilta. Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 400 kilometriä
sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä
vuosittain.

Fortum Electricity Solutions and Distribution -divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Henri Vierimaa, verkostosuunnittelija, Fortum, puh. 040 8252 844
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 5813 710

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi