Fortum investoi TSE:n uuteen voimalaitokseen Naantalissa

LEHDISTÖTIEDOTE 10.2.2014

Fortum jatkaa investointeja kotimaahan ja osallistuu osakkuusyhtiönsä Turun
Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uuteen sähköä ja lämpöä tuottavan
voimalaitoksen rakentamiseen Naantalissa. Voimalaitosinvestoinnin
kokonaiskustannusarvio on 260 miljoonaa euroa, josta Fortumin suora
rahoitusosuus on 40 miljoonaa euroa. Uusi voimalaitos on tarkoitus ottaa
käyttöön syksyllä 2017.

TSE:n uusi voimalaitos korvaa Naantalin vanhan, jo 50 vuotta käytössä olleen
hiilivoimalaitoksen. Uudessa monipolttoainevoimalaitoksessa voidaan käyttää
polttoaineina biopolttoaineita, kivihiiltä sekä hyvälaatuista kierrätysjätettä.
Tavoitteena on suunnitella voimalaitos siten, että tuotannossa voidaan käyttää
myös yksinomaan biopolttoaineita. Biopolttoaineena on tarkoitus käyttää pääosin
paikallista metsähaketta, joka kerätään ja kuljetetaan noin 100‒150 kilometrin
säteeltä laitoksesta. Haketta suunnitellaan käytettävän aluksi noin 0,7
miljoonaa kiintokuutiometriä ja myöhemmin jopa 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä
vuodessa.

Toteutuessaan investointihankkeella on merkittävä työllisyysvaikutus.
Kotimaisen biopolttoaineen hankinta luo noin 200 pysyvää työpaikkaa laitoksen
valmistuttua. Lisäksi rakennusvaihe tarjoaa parhaimmillaan työtä noin 500
henkilölle. Uuden laitoksen rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan vuoden
2014 lopulla. Valmistuttuaan laitos tuottaa 900 GWh sähköä ja 1650 GWh lämpöä
vuodessa. Laitoksen sähköteho on 142 MW ja lämpöteho 244 MW.

"Investoimalla uuteen voimalaitokseen Naantalissa haemme strategiamme mukaista
kasvua energiatehokkaasta sähkön ja lämmön yhteistuotannosta (CHP).
Kiinnostavaksi hankkeen tekee Fortumin kannalta myös tavoite, jonka mukaan uusi
voimalaitos pyrkii hyödyntämään mahdollisimman paljon kotimaista
biopolttoainetta”, johtaja Jouni Haikarainen Fortumilta sanoo.

TSE:n hallitus päätti joulukuussa 2013 yksimielisesti esittää yhtiökokoukselle
voimalaitosinvestointia. Hanke rahoitetaan osakaslainoilla ja ulkopuolisella
rahoituksella. Fortumin omistusosuus TSE:ssa on 49,5 %.

Energiatehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto oli vuonna 2013 Fortumin
merkittävimpiä investointikohteita. Yhtiö otti vuoden aikana käyttöön
biopolttoaineita hyödyntävät sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset
Järvenpäässä ja Jelgavassa Latviassa. Bristassa Ruotsissa sekä Klaipedassa
Liettuassa aloitettiin tuotanto uusissa jätepolttoaineella toimivissa
CHP-laitoksissa. Lisäksi Joensuussa Fortum käynnisti ainutlaatuisen sähkön ja
lämmön yhteistuotantoon integroidun bioöljylaitoksen. Näiden investointien
yhteisarvo on noin 550 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 Fortumin investoinneista
Suomeen kohdistui 266 miljoonaa euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690

Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Fortum myi Naantalin voimalaitoksen omistavan Fortum Heat Naantali Oy:n
osakkeet Turun Seudun Energiantuotanto Oy:lle 31.12.2012. Voimalaitoksella
työskentelee noin 100 fortumlaista, jotka toimittavat laitoksen käyttö- ja
kunnossapitopalveluja TSE:lle. TSE:n omistavat Fortum (49,5 %), Turku Energia
(39,5 %), Raision kaupunki (5 %), Kaarinan kaupunki (3 %) ja Naantalin kaupunki
(3 %).

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.com/fi