Fortum investoi TSE:n uuteen voimalaitokseen - peruskivi muurattiin Naantalissa

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.10.2015

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uuden monipolttoainevoimalaitoksen peruskivi muurattiin maanantaina 5. lokakuuta Naantalissa. Uusi voimalaitos korvaa osittain Naantalin noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen. TSE on Fortumin osakkuusyhtiö.

Yksi uuden voimalaitoksen keskeisistä tavoitteista on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Uudessa monipolttoainevoimalaitoksessa voidaan käyttää biopolttoaineita, turvetta, kivihiiltä ja hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta. Biopolttoaineen osuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60 - 70 prosenttiin. Biopolttoaineena on tarkoitus käyttää pääosin paikallista metsähaketta, joka kerätään ja kuljetetaan 100 - 150 kilometrin säteeltä laitoksesta.

Rakennusvaihe tarjoaa parhaimmillaan työtä noin 600 henkilölle. Laitoksen valmistuttua biopolttoaineen kotimainen hankinta luo arviolta 250 uutta pysyvää työpaikkaa.

Voimalaitos tuottaa kaukolämpöä Turun seudun asukkaille, höyryä teollisuusasiakkaille ja sähköä valtakunnan verkkoon. Voimalaitoksen sähköteho on 146 MW ja lämpöteho 250 MW.

Naantalin voimalaitosinvestoinnin kokonaiskustannusarvio on 260 miljoonaa euroa, josta Fortumin suora rahoitusosuus on 40 miljoonaa euroa. Uusi voimalaitos on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2017. Fortumin omistusosuus TSE:ssa on 49,5 %.

"Naantalin voimalaitoksen kaltaiset investoinnit, joilla edistetään vaihtoehtoisten paikallisten polttoaineiden, kuten biomassan hyödyntämistä lämmityksessä, auttavat vähentämään riippuvuutta tuontipolttoaineista. Biopolttoaineen hankinnalla lähialueelta on myös merkittävä työllisyysvaikutus", toteaa Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo.

Fortum on panostanut merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotantoon bio- ja jätepolttoaineilla sekä lämpöpumppuihin Itämeren maissa. Muutaman viime vuoden aikana Fortum on investoinut yli kahdella miljardilla eurolla uusiin voimalaitoksiin Naantalissa, Järvenpäässä, Espoossa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.  

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen tuotantomuoto, jossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %.

Valokuvia:
http://mediabank.fortum.com:80/public/7ee9b79ce1D7.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tero Era, Viestintäpäällikkö, 050 541 6337

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä energiantuottajille.  Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi