Fortum investoi uusiin biopolttoaineita hyödyntäviin CHP-laitoksiin Järvenpäässä ja Latvian Jelgavassa

Fortum investoi kahteen uuteen biopolttoaineita hyödyntävään sähkön- ja lämmön
yhteistuotantolaitokseen (combined heat and power, CHP) Järvenpäässä ja Latvian
Jelgavassa. Investointien kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa, ja molemmat
laitokset on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuonna 2013. Ympäristömyönteiset
laitosinvestoinnit pienentävät hiilidioksidipäästöjä ja lisäävät paikallisten
polttoaineiden käyttöä sekä Järvenpään että Jelgavan alueilla. Kahden
CHP-laitoksen yhtäaikaisella rakentamisella tähdätään myös huomattaviin
kustannussäästöihin.

Järvenpäähän rakennettava uusi laitos korvaa nykyistä maakaasulla ja raskaalla
polttoöljyllä tuotettavaa lämpöä. Voimalaitos käyttää yli 80-prosenttisesti
biopolttoainetta, lähinnä metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita
kuten purua ja kuorta sekä jonkin verran turvetta.

Laitoksen vuosituotanto on noin 280 GWh lämpöä ja noin 130 GWh sähköä. Uusi
laitos kytketään olemassa oleviin Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöverkkoihin,
jotka osana nyt toteutettavaa investointia yhdistetään yhdeksi verkoksi.

Myös Latvian neljänneksi suurimpaan kaupunkiin Jelgavaan rakennetaan
samanlainen CHP-laitos. Laitos tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon, joka on ollut
Fortumin hallinnassa vuodesta 2008 saakka. Jelgavaan rakennettava laitos korvaa
maakaasulla tuotettavaa lämpöä, ja sen vuosittainen lämmöntuotanto on noin 230
GWh ja sähköntuotanto noin 110 GWh. Jelgavan CHP-laitos on ensimmäinen tässä
mittakaavassa biopolttoaineita käyttävä laitos Latviassa

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat-divisioona Suomi, puh. 040 709 5690
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortum Heat-divisioona, Baltian liiketoiminta-alueen
johtaja, puh. 050 453 2009

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi