Fortum investoi uuteen lämpölaitokseen Joensuun Nepenmäessä

PAIKALLISTIEDOTE JOENSUUN ALUEEN MEDIOILLE 18.12.2014

Fortum rakentaa uuden energiatehokkaan lämpölaitoksen Joensuuhun. Nepenmäen
alueelle rakennettava laitos toimii huippu- ja varavoimalaitoksena, jolla
ylläpidetään kaukolämmön toimitusvarmuutta Joensuun alueella. Nepenmäen
lämpölaitoksen avulla taataan kaukolämmön toimitusvarmuus asiakkaille silloin,
kun lämmönkulutus Joensuun alueella on runsasta, eli esimerkiksi kovilla
pakkasilla. Kaukolämmön piirissä Joensuun alueella on noin 50 000 asukasta.

Uusi lämpölaitos on vähäpäästöinen ja vastaa tulevia tiukentuvia päästönormeja.
Laitos on kevytpolttoöljykäyttöinen ja teholtaan 45 MW. Rakentaminen alkaa
tammikuussa 2015, ja uusi lämpölaitos otetaan käyttöön vuoden lopussa.

"Kaukolämpöverkostomme on kasvanut Joensuussa, ja se laajenee Penttilänrannan
ja Karhumäen alueilla. Tarvitsemme lisää luotettavaa varakapasiteettia, jotta
voimme taata asiakkaiden häiriöttömän kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden
saannin kaikissa tilanteissa myös jatkossa", Fortumin aluejohtaja Timo
Partanen sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Partanen, aluejohtaja, Fortumin Joensuun voimalaitos, puh. 050 454 7200

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi