Fortum investoi uuteen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantolaitokseen Zabrzessa, Puolassa

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 10.30 EEST

Fortum on päättänyt rakentaa uuden yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP)
monipolttoainelaitoksen Zabrzeen, Puolaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin
200 miljoonaa euroa (870 miljoonaa Puolan złotya). Suunnitelmien mukaan uusi
voimalaitos aloittaa kaupallisen tuotannon vuoden 2018 loppuun mennessä, ja se
tuottaa kaukolämpöä noin 70 000 kotitaloudelle Zabrzessa ja Bytomissa.

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan pääosin jäteperäistä polttoainetta
(RDF) ja hiiltä, mutta voi käyttää myös biomassaa ja polttoaineiden seoksia.
Jäteperäisen polttoaineen osuus voi olla jopa 50 %
kokonaispolttoaineenkulutuksesta. Jäteperäistä polttoainetta varten talous- ja
teollisuusjäte hankitaan paikallisesti. Uusi voimalaitos korvaa aiemmat,
pelkkää hiiltä käyttävät, vanhentuneet yksiköt Zabrzessa ja Bytomissa.
Investoinnin odotetaan parantavan merkittävästi tuotannon tehokkuutta ja
vähentävän alueen hiilidioksidi- ja muita päästöjä.

Voimalaitoksen tuotantokapasiteetti on 220 megawattia (MW) sisältäen 145 MW
lämpöä ja 75 MW sähköä. Sen vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 730
GWh lämpöä ja 550 GWh sähköä. Rakennusprojektin arvioidaan alkavan kesällä,
paikallisten ympäristövaikutusten arvioinnin ja muiden neuvotteluiden jälkeen.

"Tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto on yksi Fortumin kolmesta
strategisesta ydinosaamisalueesta. Meillä on runsaasti kokemusta tehokkaasta
energiantuotannosta ja haluamme aktiivisesti osallistua ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen. Näin voimme myös osaltamme myötävaikuttaa Puolan
energiasektorin käynnissä olevaan muutokseen", sanoo Markus Rauramo, Fortumin
Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja. "Meillä on jo nyt
vahva asema Puolassa, joka on yksi Euroopan suurimmista
kaukolämpömarkkinoista."

Fortum on toiminut Puolassa vuodesta 2003 lähtien. Sillä on tällä hetkellä
neljä CHP-yksikköä sekä yli 800 km kaukolämpöverkkoa, jotka palvelevat yhteensä
360 000 kotitaloutta Płockin, Wrocławin, Częstochowan, Zabrzen ja Bytomin
kaupungeissa. Fortumin kokonaissähköntuotantokapasiteetti on yli 200 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti yli 1 100 MW. Vuoden 2014 lopussa Fortumilla oli
noin 600 työntekijää Puolassa. Zabrze on osa nopeasti kehittyvää Katowicen
aluetta, Ylä-Silesiassa. Alueella on noin 2,4 miljoonaa asukasta 21
kaupungissa.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä


Lisätietoja:
Markus Rauramo, Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja,
puh. +358 10 45 24529

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi