FORTUM JÄRJESTELEE VOIMALAITOS-ENGINEERING -TOIMINTOJAAN

Fortumin Engineering-yksikön uudelleenjärjestelyt on saatu menestyksellisesti päätökseen. Yhtiön osakkeet sekä pääosa liiketoiminnasta myydään uudelle yhteisyritykselle, joka muodostetaan yhdessä Pohjolan Voiman ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kattilaliiketoiminnot myydään Aker Kvaernerille. Fortumille jäävät tärkeimmät omien voimalaitosten käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toiminnot.

 

"Strategiansa mukaisesti Fortum on keskittynyt pääliiketoiminta-alueilleen Pohjoismaissa. Nyt tehdyt voimalaitos-engineeringiä koskevat ratkaisut ovat johdonmukainen ja erittäin tyydyttävä lopputulos uudelleenjärjestelypyrkimyksille", sanoo Fortumin Power and Heat -sektorin johtaja Tapio Kuula.

 

Fortum ja Pohjolan Voima ovat sopineet uuden yhtiön perustamisesta, joka ostaa tytäryhtiöiden, Fortum Engineering Oy:n ja Empower Engineering Oy:n, osakkeet. Järjestely koskee Engineeringin noin 450 ja Empower Engineeringin noin 60 henkilöä. Kaupan myötä syntyy vahva ja itsenäinen pohjoiseurooppalainen voimalaitostekniikka- ja konsultointiyritys. Uuden yrityksen arvioidaan aloittavan toimintansa vuoden 2003 alussa viranomaisten vahvistamisen jälkeen. Tarkoituksena on kutsua myös muita engineering-yhtiöitä uuden yhtiön osakkaiksi. Sekä Fortumille että Pohjolan Voimalle jää vähemmistöasema yhtiössä, aluksi 40 % molemmille. Kaupalla ei ole vaikutusta Fortumin kassavirtaan.

 

Uusi yhtiö erikoistuu energia-alan konsultointi- ja suunnittelupalveluihin, joita se tarjoaa energiayhtiöiden, sähkölaitosten, energiaintensiivisen teollisuuden ja voimalaitossijoittajien tarpeisiin. Uuden yhtiön toimitusjohtajaksi nimitetään DI Eero Auranne.

 

Fortum on myös allekirjoittanut aiesopimuksen kattilaliiketoimintojensa myymisestä Aker Kvaernerille. Kauppa käsittää koko Fortum Engineering Oy:n kattilaliiketoiminnan ja ryhmän 36 työtekijää siirtyvät Aker Kvaernerin palvelukseen.

 

"Näiden järjestelyjen myötä voimalaitos-engineering -liiketoiminnoilla on tarvittava kriittinen massa ja itsenäisyys, jotta niiden asiantuntemus ja mahdollisuudet markkinoilla voidaan täysin hyödyntää. Tämä on hyvä alku kaikille järjestelyissä mukana oleville organisaatioille”, sanoo Eero Auranne, Fortum Energy Solutionsin nykyinen johtaja.

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Sektorijohtaja Tapio Kuula,  puh. 010 452 4112

Yksikönjohtaja Eero Auranne,  puh.  050 453 3420