Fortum ja ABB aloittavat T&K -yhteistyön älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
13.11.2009

Fortum ja ABB aloittavat T&K -yhteistyön älykkäiden sähköverkkojen
kehittämisessä

Fortum ja ABB suunnittelevat ja asentavat yhteisessä kehitysprojektissaan
Euroopan ensimmäisen laajan mittakaavan kaupunkiin suunnatun älykkään
sähköverkon Norra Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmaan. Älykkäät
verkot ovat tärkeässä roolissa hiiliniukan yhteiskunnan rakentamisessa.

Tutkimus- ja kehitysprojektin tavoite on testata uudenlaista sähkönjakelun
konseptia Norra Djurgårdsstadenissa. Älykkäät sähköverkot ovat edellytys muun
muassa hajautetun energiantuotannon, energian varastoinnin ja sähköautojen
latausinfrastruktuurin tehokkaalle hyödyntämiselle. Ne ovat myös kaupunginosan
eri toimijoille tärkeä väline ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

”Norra Djurgårdsstadenin kunnianhimoiset ympäristötavoitteet ja Ruotsin
kansalliset tavoitteet lisätä uusiutuvien energianlähteiden tuotantoa 25
terawattitunnilla vuoteen 2020 mennessä tekevät mikrotuotannosta ja älykkäistä
verkoista tärkeitä tekijöitä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tämä hanke
mahdollistaa uusien teknologioiden testaamisen laajassa mittakaavassa sekä
palautteen saamisen suoraan alueen asukkailta”, sanoo Per Langer, Fortumin
Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja.

Fortum ja ABB haluavat T&K-hankkeen lisäävän tietoisuutta paikallisesta,
uusiutuvasta sähköntuotannosta, energiatehokkaasta asumisesta, älykkäiden
sähköverkkojen muodostamisesta, energian varastoinnista sekä sääntelyn ja uusien
markkinaehtojen tarpeesta. Hankkeessa viimeisimmät ratkaisut ympäristö- ja
systeemitekniikassa voidaan testata ja soveltaa uudessa kaupunginosassa. Se
toimii myös esittelytilana.

“Tukholman Norra Djurgårdsstaden on tärkeä askel ponnistuksissamme löytää
yhteinen ratkaisu ympäristötavoitteiden saavuttamiselle kaupungeissa. Voimme nyt
kehittää ja testata teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden älykkäille sähköverkoille
aidossa ympäristössä”, sanoo Sten Jakobsson, ABB Ruotsin toimitusjohtaja.

Fortum ja ABB kehittävät erilaisia ratkaisuja varmistaakseen, että
kaupunginosassa uusiutuvilla energianlähteillä (kuten aurinkopaneeleilla)
tuotettu ylimääräinen energia voidaan syöttää sähköverkkoon. Lisäksi
mahdollistetaan sähköautojen lataaminen ja sähkön syöttö niistä takaisin
verkkoon sekä energian varastointi. Joustavampi ja läpinäkyvämpi siirtoverkko
mahdollistaa alhaisemman kulutuksen ja päästöt.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin rakennetaan
moderni, innovatiivinen ja ekologisesti kestävä 10 000 kotitalouden ja 30 000
toimiston kaupunginosa. Energiatehokas liikenne, kestävä energiankäyttö ja
jätteenkierrätys ovat suunnittelun pääpainopisteitä. Kaupunginosan tavoite on
CO2-päästöjen vähentäminen asukasta kohden keskimäärin 1,5 tonniin vuodessa 2020
mennessä Tukholman nykyisten päästöjen ollessa keskimäärin 4 tonnia henkilöä
kohden. Alueen tavoitteena on lisäksi luopua fossiilisista polttoaineista
kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi 2010
ja asuntojen olevan muuttovalmiita 2011.

Myös Suomessa Fortum ja ABB ovat mukana CLEEN Oy:n ”Älykkäät sähköverkot ja
energiamarkkinat” -tutkimusohjelmassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Kari Koivuranta, Fortum, Senior Advisor, puh. 050 45 57129,
kari.koivuranta@fortum.com

Dick Kronman, ABB Oy, Business Development Manager, puh. 050 33 42287,
dick.kronman@fi.abb.com