Fortum ja ABB pilotoivat uusinta älyverkkoteknologiaa

ABB ja Fortum pilotoivat uusinta älyverkkoteknologiaa Fortumin verkkoon
Kirkkonummen alueella. Masalan sähköaseman yhteyteen kehitettävä korkeasti
automatisoitu sähköverkko on askel kohti itsekorjaavaa verkkoa.

Pilotti yhdistää sähköasema- ja verkostoautomaation älykkääksi
automaatiokokonaisuudeksi. Ratkaisu mahdollistaa vikojen automaattisen
paikantamisen, eristämisen ja sähkönsyötön nopean palauttamisen, mikä parantaa
sähkönjakelun luotettavuutta sekä vähentää asiakkaiden kokemien keskeytysten
määrää ja kestoa. Tavoitteena on puolittaa asiakkaiden sähkötön aika verkon
alueella nykytilanteeseen verrattuna sekä vähentää sähkökatkojen määrää.

"Tarkoituksenamme on luoda yksi todellisista uuden sukupolven ratkaisuista
sähköverkon vianhallintaan ja parantaa näin sähkön toimitusvarmuutta
asiakkaillemme", älykkäistä sähköverkoista vastaava asiantuntija Kari
Koivuranta Fortumista kertoo. "Porkkalanniemi on sääolosuhteiltaan haastava
alue ja sen vuoksi erinomainen kohde sähköverkon vianhallinnan kehittämiseen."

”Suomi on jakeluverkkojen automaatiokehityksen tiennäyttäjiä ja pilotti on
merkittävä edistysaskel matkalla kohti itsekorjaavaa verkkoa. Ratkaisu
mahdollistaa kattavammin erityyppisten häiriöiden, kuten maasulkujen
paikantamisen. Noin 70 prosenttia verkon häiriöistä on nimenomaan maasulkujen
aiheuttamia”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

Pilottiratkaisun kommunikoinnissa hyödynnetään olemassa olevaa yleistä
GPRS/3G-verkkoa.

Yhteiskunnan paineet sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi ovat
jatkuvasti kasvaneet. Parhaillaan viranomaiskäsittelyssä on ehdotus
sähkönjakelun toimitusvarmuuskriteeristön tarkentamiseksi.

Kirkkonummen alueen pilotti koskee lähes 5 500 asukasta. Hanke on osa Energia-
ja ympäristöalan SHOK-yhtiön CLEEN Oy:n viisivuotista Älykkäät sähköverkot ja
energiamarkkinat -tutkimusohjelmaa. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen,
miten sähköverkot voivat vastata paremmin kuluttajien ja yhteiskunnan
tarpeisiin tulevaisuudessa.

Pilotin mukainen ratkaisu otetaan käyttöön Kirkkonummen alueella syksyllä 2011.

Kirkkonummella sijaitsevasta sähköasemasta voi ladata lehdistökäyttöön kuvia
täältä.

Lisätietoja:

Pekka Manner, verkostokonseptisuunnitelija, Fortum Distribution, puh. 0400 377
506

Dick Kronman, liiketoiminnan kehitysjohtaja, ABB, puh. 050 334 2287

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

ABB (www.abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka
tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja
energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n
palveluksessa työskentelee noin 100 maassa yli 124 000 henkilöä, joista
Suomessa yli 7 000.