Fortum ja DCNS kehittävät aaltovoimaa Ranskassa

LEHDISTÖTIEDOTE 10.10.2011

Fortum ja ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ovat tänään
allekirjoittaneet aaltovoiman tutkimusta ja kehitystä koskevan aiesopimuksen.
Yhtiöt aikovat käynnistää yhteisen esiselvityksen koskien aaltovoiman
koehanketta Ranskassa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Fortumin strategia perustuu kestäviin ratkaisuihin, joilla vähennetään
päästöjä, tehostetaan resurssien käyttöä ja varmistetaan energian saatavuus.
DCNS:n tavoitteena on puolestaan johtava asema merialueilla tuotettavan
uusiutuvan energian kasvavilla markkinoilla, mikä on oleellinen osa yrityksen
strategiaa ja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

“Aaltovoiman hyödyntämismahdollisuuksien näkökulmasta alan tutkimusinvestoinnit
ovat perusteltuja. Uskomme vakaasti, että aaltoenergialla tulee olemaan tärkeä
rooli seuraavan sukupolven uusiutuvan energian muotona. Siksi Fortum on nyt
tarttunut tilaisuuteen testata teknologiaa yhdessä DCNS:n kanssa. Yritykset
voivat tässä hankkeessa hyödyntää alan osaamistaan toisiaan täydentäen”, sanoi
Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala aiesopimuksen
allekirjoitustilaisuudessa tänään. “Yhteinen aaltovoiman koehanke Ranskassa
tarjoaa tulevina kuukausina mahdollisuuden edistää merkittävästi tämän
tulevaisuuden energiamuodon tutkimusta ja kehitystä."

"Olemme tyytyväisiä, että voimme tehdä yhteistyötä energia-alan merkittävän
toimijan kanssa, joka haluaa panostaa aaltoenergian kasvaville markkinoille.
Aaltovoimalla on väistämättä tärkeä rooli hyödynnettäessä merienergiaa.
Uskomme, että DCNS voi tarjota soveltuvia teollisia ratkaisuja Fortumille",
sanoi liiketoimintajohtaja Bernard Planchais DCNS:ltä. “Olemme erittäin
kiinnostuneita toimimaan yhteistyössä Fortumin kanssa näillä markkinoilla ja
hankkeissa, jotka ovat teollisten ratkaisujen edelläkävijöitä."

Fortum on ollut aktiivisesti kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 alkaen.
Yhtiö on jo mukana kahdessa aaltovoiman kehityshankkeessa, joiden tavoitteena
on rakentaa aaltovoiman koelaitokset Ruotsiin ja Portugaliin. Syvänmeren
aaltoteknologiaa on tutkittu Ruotsissa ja rannikoille soveltuvaa
aaltoteknologiaa Portugalissa yhteistyössä suomalaisen AW-Energyn kanssa.
AW-Energyn kehittämää WaveRoller-teknologiaa tutkitaan myös yhtenä vaihtoehtona
Fortumin ja DCNS:n yhteistyöhankkeessa Ranskassa.

Hiilidioksidipäästötön energiantuotanto on Fortumin ydinosaamista. Vuonna 2010
yhtiön sähköntuotannosta Euroopassa 86 % oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumin
tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä, minkä vuoksi Fortum osallistuu
vesivoiman konsessio-oikeuksien tarjousprosessiin Ranskassa.

DCNS:n toiminta kattaa uusiutuvan energian meriteknologioiden koko skaalan aina
kelluvista merituuliturbiineista ja merivirtaturbiineista valtamerien
lämpövoimakonversiovoimaloihin (OTEC) sekä aaltovoimaloihin. DCNS:n
liiketoimintaa ovat kaikki näiden uusien energiantuotantomuotojen järjestelmät
niiden suunnittelusta ja rakentamisesta aina kunnossapitoon saakka. Tammikuussa
2011 DCNS hankki 8 % osuuden OpenHydro-yrityksestä, joka tuottaa vuoroveden
avulla uusiutuvaa energiaa yhdistääkseen laivanrakennus- ja
vuorovesiaaltoteknologiaa energiantuotannon tarpeisiin. Lisäksi DCNS aikoo
kehittää ja rakentaa 10 megawatin valtamerien lämpövoimakonversiovoimalan
pilotin merelle rannikon läheisyyteen Martiniquen saarelle sekä toimittaa
maalle sijoitettavan prototyypin Reunionin saarelle.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Fortum, Power-Divisioona

Risto Penttinen, johtaja, Strategic Ventures, puh. 040 746 6589
Mikko Iso-Tryykäri, projektipäällikkö, Strategic Ventures, puh. 050 453 2650

DCNS
Virginie Lemière, Press Officer, puh. +33 (0) 1 40 59 53 57,
virginie.lemiere@dcnsgroup.com

Kuvia aaltovoimasta:

www.fortum.com > Mediaroom > Photos and logos > Fortum Media Bank > Renewable
energy


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

DCNS
DCNS on maailman johtava meripuolustusalan yritys ja energia-alan
innovatiivinen toimija. Yrityksen menestys kansainvälisenä
huipputeknologiayrityksenä perustuu asiakkaan tarpeiden täyttämiseen
yhdistämällä huipputietotaitoa ja ainutlaatuisia teollisia resursseja. DCNS
suunnittelee, rakentaa ja huoltaa puolustusteollisia laitteita, sukellusveneitä
sekä järjestelmiä käyttäen uusinta teknologiaa. Yritys tarjoaa palveluja
merivoimien telakoille ja laivastoasemille. Lisäksi DCNS tarjoaa ratkaisuja
uusiutuvan merienergian tuotantoon. DCNS on sitoutunut toimimaan kestävän
kehityksen mukaisesti. Yritys oli ensimmäisiä puolustusvoimien urakoitsijoita,
joille myönnettiin yhtiötasoiset ISO 14001 sertifikaatit. Tunnustuksena
työstään ja Filières du Talent -ohjelman puitteissa jakamastaan tietämyksestä,
DNCS sai Ranskan yrityskansalaisen palkinnon (Trophée National de l'Entreprise
Citoyenne ). Palkinnon suojelijana toimii Ranskan senaatti. Yhtiö työllistää 12
500 henkilöä ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 2.5 mrd euroa.

Lisätietoja: www.dcnsgroup.com

 DCNS:n Bernard Planchais ja Fortumin Matti Ruotsala allekirjoittivat sopimuksen tänään, 10.10.2011.