Fortum ja Hafslund Infratek sopimukseen infrastruktuuriliiketoimintojen yhdistämisestä

Fortum Oyj
Pörssitiedote
24.10.2008, klo 9.00 EET

Fortum ja Hafslund Infratek sopimukseen infrastruktuuriliiketoimintojen
yhdistämisestä

Fortumille 33 % osuus uudesta yhdistetystä yhtiöstä

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA ovat allekirjoittaneet sopimuksen,
jonka mukaan ne yhdistävät infrastruktuurin rakentamis- ja
kunnossapitoliiketoiminnan Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa vuoden 2009 alussa.
Fortum saa Hafslund Infratek ASA:n uusia osakkeita ja 33 % omistusosuuden
uudesta yhdistetystä yhtiöstä. Nykyisen Hafslund Infratekin pääomistajan,
Hafslund ASA:n, osuudeksi tulee 43,3 %. Loput osakkeet omistavat
institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat.

Osana kauppaa Fortum Distribution ulkoistaa Hafslund Infratekille omaa
verkonrakennustoimintaansa Ruotsissa Värmlannin ja Skaraborgin alueella sekä
länsirannikolla. Lisäksi verkonrakennusliiketoiminnan ulkoistamista
suunnitellaan myös Gävleborg/Dalarnan ja Tukholman alueilla.

Energiaan liittyvän infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden
merkittävä kasvu edellyttää entistä suurempia ja tehokkaampia palveluntuottajia.
Toimijoiden yhdistyminen mahdollistaa Hafslund Infratekille jatkossa paremmat
kasvuedellytykset ja kilpailukyvyn markkinoilla.

Fortumista Hafslund Infratekiin siirtyvien toimintojen liikevaihto vuoden 2008
tammi-syyskuussa oli noin 130 miljoona euroa, ja liikevoitto noin 5 miljoonaa
euroa. Siirtyvät liiketoiminnot on raportoitu pääosin
Sähköntuotanto-segmentissä.

Yritysjärjestelyn myötä noin 1 000 Fortumin käyttö- ja kunnossapito- sekä
energiatehokkuuspalveluja tarjoavan Fortum Servicen työntekijää siirtyy uuteen
yhtiöön. Heistä noin 700 työskentelee Ruotsissa, 150 Suomessa ja 150 Norjassa.
Distributionissa järjestely koskee 140 työntekijää Ruotsissa.

Uusi yhdistetty yhtiö on Pohjoismaiden johtava infrastruktuuripalvelujen
tuottaja. Yhtiö tuottaa palveluja kriittisen infrastruktuurin, kuten
sähkönsiirtoverkkojen, televiestintä- ja turvajärjestelmien, rakentamis-,
kunnossapito- ja turvamarkkinoille. Yhtiö työllistää 2 500 henkilöä Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa.

Nyt tehty sopimus on jatkoa kesäkuussa tehdylle aiesopimukselle. Sopimus
edellyttää vielä Fortumin hallituksen ja Hafslund Infratek ASA:n yhtiökokouksen
hyväksyntää. Kauppa on tarkoitus saada voimaan 1. tammikuuta 2009.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Markku Vauhkonen, yksikönjohtaja, Fortum Service, puh. 040 352 3322
Håkan Grefberg, yksikönjohtaja, Fortum Distribution, tel. + 46 70 683 07 00