Fortum ja Infratek yhdistivät infrastruktuuriliiketoimintonsa

Fortum Oyj
Pörssitiedote
15.1.2009 klo 16.40 EET


Fortum ja Infratek yhdistivät infrastruktuuriliiketoimintonsa

Fortumille 33 %:n osuus uudesta yhdistetystä yhtiöstä

Norjan kilpailuviranomainen on hyväksynyt sopimuksen, jonka mukaan Fortum ja
norjalainen Infratek ASA yhdistävät infrastruktuurin rakentamis- ja
kunnossapitoliiketoimintansa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 15.1.2009 alkaen.
Fortum siirtää infrastruktuurin rakentamis- ja kunnossapitoliiketoimintansa sekä
osia sähkönsiirtoverkon rakennustoiminnoistaan Ruotsissa uuteen yhdistettyyn
yhtiöön. Fortum saa Infratek ASA:n uusia osakkeita, jotka oikeuttavat 33 %:n
omistusosuuteen laajennetusta yhtiöstä. Hafslund ASA:lla on 43,3 %:n osuus ja
loput osakkeet omistavat institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat.

Fortumin hallitus hyväksyi sopimuksen 21.10.2008 ja Hafslund Infratek ASA:n
ylimääräinen yhtiökokous 22.12.2008. Hafslund Infratek ASA:n ylimääräinen
yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön nimen muutoksen Hafslund Infratek ASA:sta
Infratek ASA:ksi. Fortumin pörssitiedote sopimuksesta julkaistiin 24.10.2008.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Riala, johtaja, Fortum Service, 050 453 4610

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi