Fortum ja joukko kotitalousasiakkaita osallistuvat yhdessä sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon - virtuaalivoimalaitoskokeilu on ensimmäinen lajissaan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.3.2016

Fortum on aloittanut kokeilun, jossa rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa
kysyntäjoustoon perustuva uraauurtava virtuaalivoimalaitos. Fortum kokoaa noin
70 omakotitaloasiakkaan lämminvesivaraajista yhteensä yli 100 kilowatin
virtuaalivoimalaitoksen. Tämän voimalaitoksen kapasiteetti tarjotaan
kantaverkkoyhtiö Fingridille sähköjärjestelmän jatkuvan tehotasapainon
ylläpitämiseen.

Kyseessä on ainakin Suomen, todennäköisesti jopa Euroopan ensimmäinen hanke,
jossa kotitaloudet yhdessä sähkönmyyjän kanssa osallistuvat tehotasapainon
ylläpitoon, ja jossa kapasiteetti tarjotaan kantaverkkoyhtiölle. Aiemmin
vastaavaa on tehty teollisuuden sähkökuormilla.

- Rakennamme lämminvesivaraajiin perustuvassa pilotissamme eräänlaista
virtuaalista voimalaitosta, joka ei tuota sähköä, vaan joka jättää
hetkellisesti käyttämättä sähköä tietyn tehon verran. Tätä tehoa voidaan
käyttää samalla tavalla sähköjärjestelmän tasapainottamiseen kuin
voimalaitoksen tuottamaa tehoa. Tasapainon kannalta on sama, tuotetaanko sähköä
lisää vai jätetäänkö sitä käyttämättä, projektista vastaava kehityspäällikkö
Janne Happonen kuvaa pilotin perusideaa.

- Mitä enemmän energiajärjestelmäämme tulee hyvin vaihtelevasti tuottavaa
tuuli- ja aurinkoenergiaa, sitä enemmän tarvitaan sähköverkkoa tasapainottavaa
säätövoimaa. Perinteisen säätövoiman lisäksi tarvitsemme uudenlaisia ohjaus- ja
varastointiratkaisuja sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen.
Digitalisaatio mahdollistaa myös kotitalouksille - etenkin sähkölämmittäjille -
tärkeän roolin sähköverkon tasapainottamisessa, kertoo Fortumin
teknologiajohtaja Heli Antila pilotin taustoista.

Fortumin käynnistämä kokeiluhanke on samalla yksi konkreettinen askel kohti
"älykästä kaupunkia", jossa kotitaloudet ja niiden käyttämät energiaratkaisut
muodostavat uudenlaisen toimijan sähkömarkkinoille. Kotitaloudet voivat yhdessä
toimiessaan vähentää tehon tarvetta tai tuottaa sähköä vaikkapa purkamalla
akkujen tehoa yhtä aikaa. Kummassakin tapauksessa kyse on sähköverkon
näkökulmasta säätövoimasta, joka voi isossa mittakaavassa paitsi tasapainottaa
sähköverkon toimintaa, myös vähentää fossiilisia polttoaineita käyttävien
huipputeholaitosten tarvetta.

Teknisesti Fortumin pilotin virtuaalivoimalaitos perustuu lämminvesivaraajien
kauko-ohjaamiseen. Kun tehoa tarvitaan sähköjärjestelmässä lisää, Fortum ohjaa
kokeiluun osallistuvien talouksien lämminvesivaraajien toimintaa hetkellisesti
ilman, että sillä on vaikutusta kodin lämmitykseen tai lämpimään käyttöveteen.
Pilottihankkeeseen osallistuvat asiakkaat saavat käyttöönsä älypuhelimen kautta
toimivan energianseurantapalvelun, jonka avulla he voivat seurata kotinsa
sähkönkulutusta reaaliajassa. Lisääntynyt tieto omasta sähkönkulutuksesta
auttaa asiakkaita kiinnittämään enemmän huomiota omiin kulutustottumuksiinsa ja
usein myös alentamaan kulutusta.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Janne Happonen, kehityspäällikkö, Fortum, p. 010 452 0850
Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum, p. 040 571 7188


Lue lisää kysyntäjoustosta ja sen käytöstä tehotasapainon ylläpidossa:
http://www.fortum.com/fi/konserni/tutkimus-ja-kehitys/virtuaalivoimalaitos/sivut
/default.aspx


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com