Fortum ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus kartoittavat kalojen elinympäristöjä Vuoksessa

Vuoksessa tehdään tällä viikolla kalojen elinympäristöihin liittyviä
mittauksia. Ne ovat osa Fortumin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tekeillä
olevaa kalojen elinympäristöselvitystä. Mittaukset tehdään veneestä
laajakulmakaikuluotauksella ja liikkuvalla laserskannauksella sekä kävellen
GPS-paikannettavalla sauvalla. Kemijoki Aquatic Technology Oy:n mittausryhmä
liikkuu viikon aikana Fortumin Tainionkosken voimalaitoksen ja Imatran
voimalaitoksen sekä Imatran voimalaitoksen ja Venäjän rajan välillä.

Mittauksissa kartoitetaan Vuoksen jokiuoman topografia yksityiskohtaisesti sekä
mitataan virtausta ADCP-mittauksin. Saatujen mittaustietojen perusteella
tehdään Vuoksesta virtaus- ja elinympäristömallinnukset, joita käytetään
jatkossa kalojen elinolosuhteiden ja niiden kunnostusmahdollisuuksien
arvioimisessa. Käytettävät mallit ovat kaksi- tai kolmiulotteinen virtausmalli
sekä Fortumin, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen ja Kemijoki Oy:n yhteistyössä kehittämä
FISU-elinympäristömalli.

Elinympäristömallin avulla voidaan arvioida joen eri alueiden sopivuutta
virtavesikalojen kutu- ja elinympäristöiksi. Elinympäristön sopivuuden
arviointi perustuu veden syvyyteen, virtausnopeuteen ja pohjan laatuun sekä
tutkimuksissa saatuun tietoon eri kalalajien elinympäristövaatimuksista.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Markku Lahti, ympäristöasiantuntija, Renewable Energy, puh. 010 453 4539