Fortum ja Leanheat yhteistyöhön TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasuntojen kanssa - kysyntäjoustolla älykkäämpää kaukolämpöä asuinkerrostaloihin

Lehdistötiedote 12.3.2015

Fortum ja Leanheat kehittävät yhdessä asuinkerrostaloihin soveltuvaa
kaukolämmön kysyntäjoustoratkaisua. Sen avulla on tarkoitus pienentää
lämmityskustannuksia asumismukavuudesta tinkimättä. Ratkaisua pilotoidaan
TA-Yhtymän ja Järvenpään Mestariasuntojen kymmenessä asuinkerrostalossa
Espoossa ja Järvenpäässä keväällä 2015. Kysyntäjoustossa kerrostaloihin
varataan lämpöä edullisena aikana ja hyödynnetään se esimerkiksi kylmänä
talvipäivänä, kun energia on kalliimpaa.

Energian tuottaminen on sitä tehokkaampaa, mitä tasaisempaa kysyntä on.
Kaukolämmön kysyntäjouston tavoitteena onkin tasoittaa energian kulutusta ja
tarjontaa. Käytännössä tämä tehdään varaamalla lämpöä etukäteen kiinteistöihin
ja hyödyntämällä näin syntyviä lämpövarastoja kysyntäpiikkien aikana.
Kiinteistöautomatiikka ohjaa varaamista ja purkamista hintasignaalin eli
tuntipohjaisen hintaennusteen pohjalta.

"Lämmöntarve on suurempi esimerkiksi talviaamuisin, jolloin
varalämpölaitoksemme käynnistyvät turvaamaan lämmönsaannin kaikille
asiakkaillemme. Tämä aiheuttaa hetkellisen tuotantokustannuksen nousun.
Pilotissa haluamme selvittää, voimmeko saavuttaa tasaisempaa kulutusta
varaamalla lämpöä kiinteistöihin etukäteen", kertoo aluemyyntipäällikkö Susanna
Huuskonen Fortumilta. ”Kysyntäjoustolla on positiivinen vaikutus myös
ympäristöön, sillä parhaassa tapauksessa fossiilisia polttoaineita käyttävä
varalämpölaitos voidaan jättää käynnistämättä”, jatkaa Huuskonen.

Pilotissa kysyntäjoustoa hyödynnetään kerrostaloissa Leanheat-järjestelmän
avulla. Järjestelmän piiriin kuuluvien kerrostalojen kaikki asunnot on
varustettu lämpösensoreilla, ja talojen lämmitysjärjestelmää voidaan ohjata
joustavasti. ”Leanheat mahdollistaa kysyntäjouston hyödyntämisen erityisen
älykkäästi – tämä tarkoittaa muun muassa sitä, etteivät asukkaan olosuhteet
heikkene kysyntäjouston aikana ”, toteaa toimitusjohtaja Jukka Aho
Leanheatilta.

TA-Yhtymä ja Järvenpään Mestariasunnot pyrkivät kysyntäjouston avulla
hillitsemään asumiskustannusten nousua. ”Kaikki keinot, joilla voimme vähentää
kustannusten nousua asukkaillemme, ovat enemmän kuin tervetulleita. Emme
kuitenkaan olisi lähteneet tähän mukaan, jollemme pystyisi kysyntäjoustoa
hyödyntäessämme takaamaan asukkaille hyviä asumisolosuhteita. Tämä pystytään
onneksi turvaamaan kattavan mittausverkostomme avulla.” toteaa senior
isännöitsijä Olli-Pekka Piironen TA-Yhtymästä.


Kysyntäjousto


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fortum Oyj, Susanna Huuskonen, aluemyyntipäällikkö, Heat Finland, puh. 040 801
0842
Pandia Oy/Leanheat, Jukka Aho, toimitusjohtaja, puh. 044 375 6044
TA-Yhtymä, Olli-Pekka Piironen, senior isännöitsijä, puh. 044 773 5616
Järvenpään Mestariasunnot, Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja, puh. 09 2798
3455

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Leanheat
Leanheat on uusi ratkaisu, jonka tavoitteena on huoneistotasoiseen mittaamiseen
ja automatisoituun bigdata-analyysiin perustuen saavuttaa 20% säästöt asuntojen
lämmityslaskussa. Leanheat on asennettu jo yli 2 500 asuntoon
valtakunnallisesti, mikä tekee siitä maailmanlaajuisesti merkittävän hankkeen.
Ratkaisua on Suomessa pilotoimassa TA-Yhtymä, Avara, Kotkan Asunnot, Hoas ja
Järvenpään Mestariasunnot. Leanheat-ratkaisun on kehittänyt ohjelmistoyhtiö
Pandia Oy. Leanheat rakentuu yhteistyökumppani Si-tecno Oy:n kehittämän
SiMAP-anturointi- ja säätöjärjestelmän päälle.
www.leanheat.com

TA-Yhtymä
TA-Yhtymä on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja. TA-Yhtymän
omistuksessa on yli 13 000 asuntoa ja uusia rakennetaan vuosittain noin 1000
lisää.
www.ta.fi

Järvenpään Mestariasunnot
Järvenpään Mestariasunnot on alueensa suurin asuntojen tarjoaja. Yhtiö on osa
Järvenpään kaupunkikonsernia. Mestariasuntojen omistuksessa on 52 kiinteistöä,
joissa on yhteensä 1800 vuokra-asuntoa ja uusia rakennetaan vuosittain noin 50
lisää.
www.mestariasunnot.fi