Fortum ja Lietuvos Energija aikovat rakentaa jätepolttoainetta käyttävän sähkön- ja lämmönyhteistuotantolaitoksen Liettuaan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 15.10.2015

Fortum ja Lietuvos Energija aikovat perustaa yhteisyrityksen, joka rakentaa
jätepolttoainetta käyttävän sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP,
combined heat and power) Kaunasiin, Liettuaan. CHP-laitoksen odotetaan
aloittavan toimintansa syksyllä 2019.

UAB Fortum Heat Lietuva tulee olemaan enintään 49 % omistusosuudellaan
vähemmistöomistaja uudessa yhteisyrityksessä, UAB Kauno kogeneracine jègainèssa
(KKJ). Laitoksen kokonaisinvestointi on noin 150 miljoonaa euroa, josta
Fortumin suora osuus on noin 20 miljoonaa euroa. Yhteisyrityksen perustaminen
vaatii yrityskauppaluvan Euroopan komissiolta. Päätöstä odotetaan vuoden 2015
loppuun mennessä.

Uuden laitoksen arvioidaan käyttävän vuosittain noin 200 000 tonnia
paikallista yhdyskuntajätettä tuottamaan lämpöä Kaunasin kaupungin
kaukolämpöverkkoon, jonka piirissä on noin 111 000 kotitaloutta ja 3 500
yritystä. Laitoksen odotetaan vähentävän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä
arviolta 65 000 tonnilla. Lisäksi se vähentää merkittävästi kaatopaikoille
vietävän jätteen määrää.

"Uusi jätteenpolttolaitos jatkaa Fortumin investointeja paikallisia
polttoaineita käyttävään, energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon
Baltian maissa. Lisäksi se on linjassa Liettuan kansallisen
energiaitsenäisyyteen tähtäävän strategian kanssa", sanoo Vitalijus Žuta, UAB
Fortum Heat Lietuvan johtaja. "Meillä on erittäin hyviä kokemuksia
ensimmäisestä Liettuan Klaipedassa sijaitsevasta jätteenpolttolaitoksestamme,
joka on ollut toiminnassa keväästä 2013 lähtien."

Uusi laitos tuottaa vuosittain noin 500 GWh lämpöä ja noin 170 GWh sähköä.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on erittäin energiatehokas ja vähäpäästöinen
tuotantomuoto, jossa polttoaineen energiasta pystytään hyödyntämään lähes 90 %.
Fortum on muutaman viimeisen vuoden aikana investoinut merkittävästi sähkön ja
lämmön yhteistuotantolaitoksiin Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa ja Puolassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Andrius Kasparavičius, +37069817740, Fortum, Liettua

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Lietuvos energija
Lietuvos Energija on valtionyhtiö, jonka toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön
jakelu ja toimittaminen, maakaasun myyminen ja jakelu sekä voimalaitosten ja
jakeluverkkojen rakennus ja ylläpito. Yhtiöllä on yli 5 600 työntekijää. Se
varmistaa sähkönjakelun, kansallisen jakeluverkon sekä palvelut yli 1,6
miljoonalle liettualaiselle kuluttaja-asiakkaalle. Lisäksi yhtiö tarjoaa
sähkönjakelupalveluita, operoi 8,2 tuhatta kilometriä kaasuputkistoa ja
toimittaa kaasua yli 560 tuhannelle asiakkaalle ulkomailla.