Fortum ja Lukoil sopivat teknologiayhteistyöstä

Fortum ja venäläinen energiayhtiö Lukoil ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen
teknologiayhteistyöstä muun muassa voimalaitosten ja lämpöverkon käytön,
kunnossapidon sekä tehonkorotusten alueilla. Yhtiöt sopivat myös
energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä.
Yhteistyösopimus allekirjoitettiin tänään Pietarin kansainvälisen
talousfoorumin yhteydessä.

Sopimuksen taustalla on Fortumin pitkä kokemus käyttö- ja
kunnossapitopalveluiden tarjoamisesta venäläisille energiayhtiöille. Fortum
suorittaa muun muassa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä
auditointeja Lukoilin voimalaitoksille.

"Yhteistyö maailman johtaviin energiayhtiöihin kuuluvan Lukoilin kanssa antaa
meille entistä paremmat mahdollisuudet kehittää energiatehokasta sähkön ja
lämmön tuotantoa Venäjällä," sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.
"Kestävä kehitys on Fortumin strategian perusta ja olen erittäin iloinen, että
voimme tarjota osaamistamme tällä alueella myös Lukoilin käyttöön," hän
korostaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heikki Andersson, Vice President, Power Solutions, Fortum, puh. 050 4534092

Lukoil lyhyesti:
Lukoil on maailman suurimpia energiayhtiöitä. Yhtiön päätoimialoja ovat öljyn
ja kaasun etsintä ja tuotanto sekä öljytuotteiden jalostus ja myynti.
Lukoililla on omistuksia myös energiantuotannossa, kuljetusalalla sekä lämmön
ja sähkön myynnissä Etelä-Venäjällä. sekä energiantuotantokapasiteettia
öljynjalostamoissa Bulgariassa, Romaniassa ja Ukrainassa. Kaikkiaan Lukoililla
on toimintaa 37 eri maassa neljällä mantereella ja henkilöstöä yli 130 000.
Lukoil listautui Lontoon pörssiin ensimmäisenä venäläisyhtiönä vuonna 2002.

Fortum lyhyesti:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vartailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi