Fortum ja Metsähallitus myyvät kaksi tuulivoimahanketta Lapissa

LEHDISTÖTIEDOTE 5.9.2013

Fortum ja Metsähallitus ovat sopineet myyvänsä Lapissa sijaitsevat
Kuolavaara-Keulakkopään ja Joukhaisselän tuulivoimahankkeensa englantilaisen
Impax Asset Management –sijoitusyhtiön hallinnoimalle Impax New Energy II Fund
-rahastolle. Fortum omistaa hankkeista 51 % ja Metsähallitus 49 %.

Kuolavaara-Keulakkopään hanke sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien
alueella. Alueelle suunnitellaan yhteensä 17 tuulivoimalan puistoa, jonka teho
on noin 50 megawattia (MW). Sodankylän kunnassa sijaitsevan Joukhaisselän 8-10
voimalan tuulipuistohankkeen suunniteltu teho on noin 25 MW. Fortum ja
Metsähallitus ovat kehittäneet hankkeita yhdessä.

Fortum ja Metsähallitus vastaavat tuulipuistoilta vielä puuttuvien lupien
hankinnasta. Kauppa toteutetaan vaiheittain ja se arvioidaan saatettavan
päätökseen vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupalla on Fortumille
vähäinen tulosvaikutus ja se kirjataan Power-divisioonan tulokseen useamman
kvartaalin aikana. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.
”Tuulivoimahankkeiden myynti on osa Fortumin lokakuussa 2012 aloittamaa
tehostamisohjelmaa. Keskitymme strategiamme mukaisesti uusiutuvassa energiassa
vesivoimaan, biopolttoaineisiin, aurinkovoimaan ja aaltovoiman kehittämiseen”,
sanoo uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Risto Andsten.

”Investointimahdollisuuksien luonti tuulivoimalle on keskeistä Metsähallituksen
strategialle. Näiden hankkeiden kauppa on todiste strategiamme onnistumisesta.
Kauppa on meille myös taloudellisesti merkittävä”, toteaa johtaja Aimo
Oikarinen Metsähallituksesta.

Impax New Energy II Fund –rahastolla on 330 miljoonan euron pääoma, jota
käytetään uusiutuvan energian hankkeisiin. Rahastolla on tuulivoimahankkeita
200 megawatin edestä Ranskassa, Saksassa ja Puolassa sekä aurinkovoimahankkeita
Italiassa. Muun muassa Euroopan investointipankki ja Valtion eläkerahasto ovat
sijoittaneet rahastoon.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988
Aimo Oikarinen, johtaja, Metsähallitus Laatumaa, puh. 040 532 5550

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Metsähallitus
Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja
vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan
hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön
alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain
valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla
kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen
vaikutus.

Lisätietoja: www.metsa.fi