Fortum ja puolalainen PGE aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämisessä

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
17.4.2009

Fortum ja puolalainen PGE aloittavat yhteistyön hiilidioksidin talteenoton ja
varastoinnin kehittämisessä

Fortum ja Puolan suurimman energiayhtiön PGE:n (Polska Grupa Energetyczna S.A.)
tytäryhtiö PGE Belchatow Power Plant S.A. ovat tänään allekirjoittaneet
sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt tekevät yhteistyötä hiilidioksidin talteenottoon
liittyvien teknologioiden ja varastointiratkaisujen tutkimisen ja kehittämisen
saralla. Sopimus allekirjoitettiin Euroopan Talouskongressin yhteydessä
Katowicessa.

Molemmilla yhtiöillä on omat kehityshankkeensa tähdäten Euroopan komission
tukemaan hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstrointiohjelmaan.
Euroopan komissio pyrkii aikaansaamaan 10-12 suuren mittakaavan hiilidioksidin
talteenoton ja varastoinnin koehanketta jäsenmaissa vuodesta 2015 alkaen.

PGE:n voimalaitos sijaitsee Belchatowissa, Puolan keskiosassa ja on Euroopan
suurin ja maailman toiseksi suurin fossiilisia polttoaineita käyttävä
voimalaitos. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 4 440 megawattia (MW).

Fortumin on tarkoitus toteuttaa koehanke yhteistyössä Teollisuuden Voiman (TVO)
kanssa Meri-Porin voimalaitoksella, mikä puolestaan on yksi Euroopan
puhtaimmista ja tehokkaimmista hiililaitoksista. Laitos on valmistunut vuonna
1993 ja sen sähköntuotantokapasiteetti on 565 MW. Voimalaitos on Fortumin ja
TVO:n yhteisomistuksessa.

Fortum on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään ja pyrkii pitämään toimintansa
ympäristövaikutukset mahdollisimman vähäisinä. Fortum on jo nyt Euroopan
puhtaimpien energiayhtiöiden joukossa ja yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on
olla hiilidioksidineutraali sähkö- ja lämpöyhtiö.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Esa Suoninen, Head of CCS Business Development, Fortum Oyj,
tel. +358 10 45 32070