Fortum ja Seabased AB käynnistävät aaltovoimapuiston rakentamisen Ruotsissa

LEHDISTÖTIEDOTE 9.12.2011

Fortum ja Seabased AB ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen yhteisen
aaltovoimapuiston rakentamisesta Ruotsin Sotenäsiin. Valmistuttuaan
aaltovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen
demonstraatiohanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa, josta
Fortumin osuus on noin puolet.

Vuoden 2012 alkupuolella Seabased käynnistää poijujen, generaattoreiden,
kytkinlaitosten ja muuntajien sarjatuotannon Lysekilin kuntaan Ruotsiin
perustettavassa tehtaassa.

Tavoitteena on asentaa mereen ensimmäiset 42 aaltovoimapoijua laitteineen
syksyn ja talven 2012 aikana. Seuraavan vaiheen asennukset on suunniteltu
toteutettavan noin vuoden tutkimusvaiheen jälkeen. Valmistuttuaan
aaltovoimapuisto koostuu puolen neliökilometrin alueelle asennettavista 420
poijusta, joiden yhteisteho on noin 10 megawattia. Laitoksen on määrä valmistua
vuonna 2014 - 2015.

"Aaltovoima tarjoaa maailmanlaajuisesti merkittäviä mahdollisuuksia seuraavan
sukupolven energiantuotantoon. Fortum on lähtenyt jo varhaisessa vaiheessa
kehittämään alan teknologiaa kaupalliseen käyttöön. Odotamme paljon Ruotsin
demonstraatiohankkeelta", sanoo Fortumin uusiutuvasta energiasta vastaava
johtaja Risto Andsten.

Aaltovoimapuiston tekniikka perustuu Uppsalan yliopiston
aaltovoimatutkimukseen, johon Fortum on osallistunut vuodesta 2007 alkaen.
Hanke on saanut päätöksen investointituesta Ruotsin energiaviranomaisilta.

Fortum on mukana myös suomalaisessa Waveroller-kehityshankkeessa, jossa
muunnetaan aaltojen energiaa sähköksi lähellä rantaa. Hankkeen tavoitteena on
vuoden 2012 aikana rakentaa Portugalin Penichessä 300 kW:n demonstraatiolaitos,
joka tuottaa sähköä sähköverkkoon. Fortum ja ranskalainen meriteollisuusalan
suuryritys DCNS kehittävät aaltovoimaa Ranskassa. Yhtiöt ovat käynnistämässä
aaltovoiman koehanketta koskevan esiselvityksen.

Aaltovoimahankkeet ovat osa aurinkotalouteen perustuvia energiaratkaisuja.
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää sekä tarjota kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan luonnonvarojen käyttöä ja varmistamaan
energian saatavuuden.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sebastian Johansen, tuuli- ja aaltovoimapäällikkö, Fortum,
puh. +358 40 354 3683 (suomeksi ja ruotsiksi)

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi