Fortum ja Seabased Industry saivat Ruotsin energiaviranomaiselta myönteisen investointitukipäätöksen aaltoenergiahankkeelleen

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
11.2.2010

Fortum ja Seabased Industry saivat Ruotsin energiaviranomaiselta myönteisen
investointitukipäätöksen aaltoenergiahankkeelleen

Ruotsin energiaviranomainen Energimyndigheten on tänään myöntänyt
investointituen täysimittaiselle aaltovoimalaitokselle, joka on suunniteltu
rakennettavaksi Sotenäsin kunnassa sijaitsevan Smögenin edustalle. Päätöksen
mukaan energiaviranomainen avustaa 139 miljoonalla kruunulla (noin 14
miljoonaa euroa) investointihanketta, jonka kokonaisbudjetti on noin 25
miljoonaa euroa. Valtion tuki on tervetullut, jotta uutta tekniikkaa voidaan
kehittää kohti sen kaupallistamista. Esittelyhankkeen myötä Fortum voi kehittää
aaltovoimaa merkittäväksi energiamuodoksi Euroopassa.

Toukokuussa 2009 Seabased Industry teki yhteistyössä Fortumin kanssa Ruotsin
energiaviranomaiselle investointitukihakemuksen voidakseen osallistua
uusiutuvien energianlähteiden kehittämisohjelmaan.

”Otamme tyytyväisinä vastaan energiaviranomaisen tänään ilmoittaman myönteisen
päätöksen. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, jos tekniikkaa päästään kehittämään
luotettavaksi ja kilpailukykyiseksi ratkaisuksi. Jatkamme suunnittelua ja
odotamme nyt lupia ympäristötuomioistuimelta ja EU:lta. Aloitamme
sähköverkkoyhteyksien ja toimilupahakemusten suunnittelun, ja toivomme lupien
myöntämisprosessin sujuvan nopeasti”, sanoo Senior Advisor Göran Hult
Fortumista.

Lyhyesti hankkeesta

Suunnitellusta, vielä kaupallistamattomaan tekniikkaan perustuvasta
aaltovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen laitos, kun
sen 420 erillistä aggregaattia liitetään yhteen. Laitoksen tehoksi tulee noin 10
MW.

Ympäristövaikutusten arviointiselvitys on jätetty yhdessä lupahakemuksen kanssa.
EU:n suorittama arviointi ratkaisee, saako Fortum hyödyntää sille myönnetyn
investointituen. Suunniteltu investointi edellyttää vielä Fortumin tekemää
investointipäätöstä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Sebastian Johansen, Fortum, Power-divisioona, puh. 040 354 3683

Tausta
Ruotsin energiaviranomaisen (Energimyndigheten) tehtävänä on tukea ja
edistää kaupallisesti kannattavan uusiutuvan energiantuotannon kehittämistä
jakamalla investointitukia. Virasto on aiemmin tehnyt päätökset neljästä
hankkeesta. Fortumin ja Seabased Industryn hanke on tämän ohjelman viides ja
viimeinen.

Seabased Industry AB on Uppsalassa sijaitseva yhtiö, joka kehittää uutta
tekniikkaa meren aaltoenergian käyttöönottamiseksi. Yhtiö toimii läheisessä
yhteistyössä Uppsalan yliopistossa tehtävän aaltovoiman tutkimuksen kanssa.

Fortum on myös osakkaana suomalaisessa AW Energy -aaltovoimayrityksessä, jolla
on koelaitos Portugalin rannikolla.