Fortum ja St1 aloittavat geotermisen lämmöntuotannon pilottihankkeen Espoossa

LEHDISTÖTIEDOTE 28.11.2014

Energiayhtiöt Fortum ja St1 aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on
rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen
mittakaavan pilottilämpölaitos. St1 aloittaa pilottituotantolaitoksen
suunnittelun, ja laitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2016. St1:n
geotermiselle tuotantolaitokselle etsitään rakennuspaikka Fortumin Otaniemen
tai Kivenlahden lämpölaitoksen alueelta, ja Fortum ostaa laitoksen tuottaman
lämpöenergian Espoon kaukolämpöverkkoon.

Geotermisen lämpölaitoksen arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40
megawatin teholla geolämpöä. Fortum pystyy kattamaan sillä jopa 10 %
kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella. Geotermisessä lämmöntuotannossa ei
käytetä lainkaan polttoaineita, joten laitos ei tuota ilmakehään päästöjä.

Geoterminen energia tuotetaan poraamalla maahan kaksi reikää kilometrien
syvyyksiin. Vettä syötetään toisesta reiästä alas, ja veden kuumennuttua
maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen veden sisältämä lämpö
syötetään lämpölaitoksella lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Vesi
kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sitä voidaan käyttää suoraan
kaukolämmöntuotantoon ilman lämpöpumppuja.

"Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön aiheuttamia päästöjä. Geoterminen lämpö
on päästötöntä energiaa, jota ei ole Suomessa vielä hyödynnetty tässä
mittakaavassa. Se lisää lämmöntuotannon joustavuutta ja vähentää päästöjä
Espoon alueella. Tämä on myös meille uusi aluevaltaus, ja odotamme innokkaasti
porauksien aloittamista", Fortumin Suomen ja Baltian lämpöliiketoiminnasta
vastaava johtaja Jouni Haikarainen sanoo.

”Geoterminen lämpö on äärimmäisen kiinnostava vaihtoehto päästöttömään
lämmöntuotantoon. Investoimme strategiamme mukaisesti tähän pilottihankkeeseen,
sillä uskomme, että menetelmällä on mahdollista tuottaa merkittäviä määriä
energiaa teollisessa mittakaavassa kansainvälisestikin. Yhtiössämme on
laaja-alaista energia-alan huippuosaamista, joka antaa vankan perustan
liiketoiminnan laajentamiseen uusille energiantuotantoalueille”, kertoo St1:n
hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen.

Havainnekuva geotermisestä lämpölaitoksesta toimitusten käyttöön ladattavissa:
http://mediabank.fortum.com:80/public/fe8d049ae18D.aspx


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fortum Oyj, Jouni Haikarainen, Vice President, Heat Finland and Baltics, puh.
040 709 5690
St1 Nordic Oy, Mika Anttonen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 557 11

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.


www.fortum.com, www.fortum.fi

St1
St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla
johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää
liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n
energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85
-korkeaseosetanoliin. Yhtiöllä on bioetanolin tuotantolaitoksia Suomessa,
jalostamo Göteborgissa sekä St1- ja Shell-asemia Suomessa, Ruotsissa ja
Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yhtiö työllistää yli 550 henkilöä
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.


www.st1.eu, www.st1.fi