FORTUM JA STORA ENSO TEKIVÄT NOIN 1,85 MILJARDIN EURON ESISOPIMUKSEN STORA ENSON VOIMAOMAISUUDESTA

Fortum ja Stora Enso ovat solmineet esisopimuksen, jonka mukaan Fortum hankkii Stora Enson tehtaiden ulkopuolisen voimaomaisuuden.  Esisopimus ei koske Stora Enson PVO-osakkeita. Kaupan arvo on 15,85 miljardia Ruotsin kruunua (noin 1,85 miljardia euroa, noin 11,0 miljardia markkaa). Esisopimukseen kuuluu yhteensä 1 511 megawattia sähköntuotantokapasiteettia Ruotsissa ja Suomessa, alueellista sähkönjakelua Keski-Ruotsissa sekä sähkön myyntisopimuksia Ruotsissa. Kaupan loppuun saattaminen edellyttää yhtiöiden hallitusten ja kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Tavoitteena on saada kauppa päätökseen kevään aikana.

 

- Tämä on ainutkertainen mahdollisuus lisätä vesivoiman hankintaamme ja se sopii hyvin Fortumin strategisiin tavoitteisiin. Kaiken kaikkiaan 6,7 terawattitunnin hiilidioksidipäästöistä vapaa vesi- ja ydinvoiman vuosituotanto on tervetullut lisä sähkönhankintaamme. Stora Enson kapasiteetti täydentää Fortumin kapasiteettia erinomaisella tavalla. Stora Enson sähköverkko liittyy saumattomasti Birka Energin verkkoalueeseen Keski-Ruotsissa, Fortumin pääjohtaja Heikki Marttinen sanoi.

 

Stora Enso Oyj:n tytäryhtiö Stora Enso Energy AB omistaa ruotsalaiset voimayhtiöt joko kokonaan tai osittain. Suomessa voimayhtiöt ovat joko kokonaisuudessaan tai osuuksina Stora Enso Oyj:n hallinnassa. Fortumin tavoitteena on toteuttaa pääosa kaupasta taseen ulkopuolisena rahoitusjärjestelynä.

 

- Stora Enson voimaomaisuuden hankinta vahvistaa asemaamme pohjoismaisilla energiamarkkinoilla ja sen perusteella voimme edelleen kehittää toimintaamme erityisesti Ruotsissa. Arvioimme saavamme tähän kauppaan liittyvät järjestelyt valmiiksi muutamassa kuukaudessa, Heikki Marttinen sanoi.

 

Esisopimukseen kuuluu Stora Enson sisäisiä, Ruotsissa sijaitsevien tehtaiden kanssa tehtyjä sähkösopimuksia, joiden volyymi on noin 2 terawattituntia vuodessa. Lisäksi Fortum ja Stora Enso ovat tehneet aiesopimuksen, joka koskee sähkösalkun hallintapalvelua ja sähköntoimituksia.

 

Esisopimuksen kohteena oleva Stora Enson sähköntuotantokapasiteetti koostuu 1 096 megawatista (MW) vesivoimaa, josta 159 MW on Suomessa ja 937 MW on Ruotsissa. Ydinvoimakapasiteettia on Ruotsissa 301 MW. Muuta kapasiteettia on yhteensä 114 MW. Vesivoimatuotanto on yhteensä noin 4,6 terawattituntia (TWh) vuodessa ja ydinvoiman tuotanto vastaavasti noin 2,1 TWh vuodessa.

 

Fortumin ja Birkan käytettävissä oleva vesivoimakapasiteetti on noin 3 700 MW, joten kapasiteetti kasvaa tämän hankinnan myötä 30 prosentilla. Fortumin sähkönhankinta vuonna 1999 oli noin 45 TWh, joten lisäys on noin 15 prosenttia.

 

Stora Enson vesivoimalaitokset Ruotsissa sijaitsevat pääasiassa Ljusnan- ja Dalälven joissa. Vesivoimalaitoksia on yhteensä 42. Suomessa vesivoimalaitokset sijaitsevat Kemijoessa, Kymijoessa ja Vuoksen vesistössä. Ydinvoimaosuudet ovat Forsmarkin (2,3 prosenttia) ja Oskarshamnin (10 prosenttia) voimalaitoksista. Alueellista jakeluverkkoa on yhteensä 1 710 km. Järjestelyyn liittyvä henkilömäärä on yhteensä noin 200 ja se on kokonaan Ruotsissa.

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

JAKELU

Helsingin pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

 

LISÄTIETOJA

pääjohtaja Heikki Marttinen, puh. 010 45 24100

Sähkö ja lämpösektorin johtaja Tapio Kuula, puh. 010 45 24112

talousjohtaja Eero Aittola, puh. 010 45 24234

 

Fortum Oyj järjestää tiedotustilaisuuden asiasta torstaina 27.1.2000 klo 11.00 Fortumin pääkonttorissa, os. Keilaniementie 1, Espoo.