Fortum ja Tšeljabinskin alueen hallinto Venäjällä laajamittaiseen yhteistyöhön energiatehokkuuden parantamiseksi

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
29.1.2010

Fortum ja Tšeljabinskin alueen hallinto Venäjällä laajamittaiseen yhteistyöhön
energiatehokkuuden parantamiseksi

Fortumin venäläinen tytäryhtiö OAO Fortum ja Tšeljabinskin aluehallinto ovat
sopineet mittavan energiatehokkuusyhteistyön käynnistämisestä. Venäjän
energiaministeri Sergei Šhmatkon Helsingin vierailun yhteydessä 28.1.2010
allekirjoitetun aiesopimuksen mukaan osapuolet toteuttavat Tšeljabinskissa
vuosina 2010-2012 energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään
energian tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksia ja edistämään voimavarojen
tehokasta käyttöä.

Ohjelman mittavin toimenpide on Tšeljabinskin kaukolämpöjärjestelmän automaatio-
ja perusparannusprojekti, jonka tuloksena energian hävikki alueella laskee yli
30 prosenttia ja polttoaineen käyttö sekä päästöt vähenevät merkittävästi. Hanke
on mittaluokassaan ainutlaatuinen Venäjällä ja se rahoitetaan osin korottamalla
aluehallinnon säätelemiä kaukolämpötariffeja. Parannusten myötä kuluttajille
voidaan taata keskeytymätön ja edullisempi kaukolämmön toimitus.

”Vuosina 2009-2012 investoimme energiatehokkuuden parantamiseen yli 3 miljardia
ruplaa (noin 70 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi noin 1,5 miljardia ruplaa (noin
35 miljoonaa euroa) hankkeiden toteuttamiseen kerätään kaukolämpötariffeista.
Arvostamme sitä, että Tšeljabinskin alue- ja kaupunginhallinto osallistuvat
hankkeiden käynnistämiseen ja kehittämiseen”, sanoo OAO Fortumin toimitusjohtaja
Aleksander Tšuvaev.

Fortum aikoo toteuttaa myös useita lämmön ja sähkön tuotantoa tehostavia
teknisiä parannuksia Tšeljabinskin alueella sijaitsevissa voimalaitoksissaan.
Yhtiö on myös käynnistänyt kestävän kehityksen ohjelman, joka tähtää
ympäristövaikutusten vähentämiseen niin voimalaitosten kuin koko Tšeljabinskin
alueella.

Tšeljabinskin alueen teollisuus- ja luonnonvarojen ministerin Vladimir
Elistratovin mukaan aluehallinto tukee energiansäästö- ja
energiatehokkuusohjelmien kehittämistä ja toteuttamista. ”Omalta osaltaan
Tšeljabinskin aluehallinto ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin kannustaakseen
tällaisiin aloitteisiin”, Elistratov sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Kuvia vierailusta Fortumin Suomenojan voimalaitoksella ja tilaisuudesta, jossa
Aleksander Tšuvaev ja Vladimir Elistratov allekirjoittivat aiesopimuksen.

Kuvat on ladattavissa 28.02.2010 asti.

http://media.digtator.fi/digtator/tmp/653f1d4367172bd07baba94af5b26200/preview.h
tml

Lisätietoja: Pauliina Vuosio, Vice President, Financial Communications, Fortum
Oyj, puh. 050 453 2383

OAO Fortum
OAO Fortum on alueellinen tuotantoyhtiö, joka toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueilla. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 megawattia (MW) ja
lämmöntuotanto-kapasiteetti 15 800 MW. Sähköntuotanto on 18 terawattituntia
(TWh) ja lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. OAO Fortumilla on laaja
investointiohjelma, jonka mukaisesti se aikoo kasvattaa
sähköntuotantokapasiteettiaan 2 300 MW:lla. Yhtiö työllistää noin 5 000
henkilöä.