Fortum ja TGC 9 sopivat voimalaitosten teknisistä kuntotarkastuksista Venäjällä

Venäjän alueellinen energiantuotantoyhtiö TGC 9 ja Fortum ovat tänään tehneet sopimuksen TGC 9:n voimalaitosten teknisistä kuntotarkastuksista ja voimalaitosten toiminnan tehostamiseen liittyvien suositusten antamisesta.

 

Sopimus liittyy yhteistyösopimukseen, jonka Fortum, RAO UES (Unified Energy System)ja KES-holding (IES, Integrated Energy Systems) allekirjoittivat lokakuussa 2005. RAO UES ja KES-Holding ovat TGC 9:n pääomistajia.

 

Sopimuksen mukaan Fortumin asiantuntijat tarkastavat vuoden 2006 aikana TGC 9:n Permin maakunnassa ja Sverdlovskin läänissä sijaitsevien voimalaitosten kunnon. Tarkastusten piiriin kuuluvat muun muassa laitosten toiminnan tehokkuuteen vaikuttavat seikat, kuten laitosten käyttö ja kunnossapito, laitosten prosessien automaatio ja liiketoimintaympäristöön liittyvät seikat (kysyntä, kilpailu ja hinnoittelu).

 

Tarkastusten tulosten perusteella Fortum laatii suositukset TGC 9:n voimalaitosten tuottavuuden, käyttövarmuuden ja taloudellisten tunnuslukujen parantamiseksi. Suosituksia sovelletaan TGC 9:n kehittämisstrategiassa, jonka päätarkoituksena on lisätä yhtiön voimalaitosten tehoa tämänhetkisestä 3 200 MW, 800-900 megawatilla vuoteen 2010 mennessä. Kehitystoimenpiteillä pyritään myös parantamaan voimalaitosten käyttövarmuutta, alentamaan kustannuksia sekä varmistamaan pitkänaikavälin kilpailukykyä ja kasvattamaan yhtiön markkina-arvoa.

 

Tänään solmittu sopimus osoittaa Fortumin suurta kiinnostusta Venäjän sähkö- ja lämpövoimamarkkinoihin sekä suomalaisen yhtiön valmiuden antaa Venäjän energiayhtiöiden käyttöön johtavaa ulkomaista osaamista voimalaitosten käytössä.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

Kim Kronstedt, yksikönjohtaja, Fortum Service, puh. 010 452 9133

Heikki Andersson, johtaja, Fortum Service, puh. 010 45 34092