Fortum ja TVO aloittavat yhteistyön Siemens Energyn kanssa hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa

Yhteistiedote
Fortum/TVO/Siemens
14.10.2009


Fortum ja TVO aloittavat yhteistyön Siemens Energyn kanssa hiilidioksidin
talteenotossa ja varastoinnissa

Meri-Porin voimalaitoksen omistajat, Fortum ja Teollisuuden Voima (TVO), ovat
valinneet Siemens Energyn yhteistyökumppaniksi Meri-Porin hiilidioksidin
talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) FINNCAP-projektiin talteenoton
alueelle. Porissa sijaitsevan hiilivoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on
565 MW. CCS-demonstraatiolaitos on suunniteltu käsittelemään noin 50 %
Meri-Porin voimalaitoksen savukaasuista ja ottamaan talteen 90 % niiden
sisältämästä hiilidioksidista. Tämä vähentää voimalaitoksen
hiilidioksidipäästöjä noin 1,25 miljoonalla tonnilla vuodessa. Meri-Porin
CCS-laitos on yksi suurimmista tähän mennessä julkistetuista pesuritekniikkaa
(post-combustion) käyttävistä talteenottolaitoshankkeista Euroopassa ja siinä
Siemensin talteenottotekniikka yhdistetään laivakuljetukseen ja geologiseen
varastointiratkaisuun. Fortum ja TVO aikovat pyrkiä hankkeella mukaan EU:n
demonstraatio-ohjelmaan (European Flagship Programme). Arvion mukaan
demonstraatio-ohjelman ensimmäisen vaiheen projektit valitaan vuonna 2011, ja
lopulliset investointipäätökset tehdään vuosien 2011-2012 aikana. Laitos on
aikataulun mukaan käyttövalmis vuonna 2015.

”Olemme valinneet CCS-laitokseemme Siemensin pesuritekniikan monien muiden
teknisten ratkaisujen joukosta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.
”Siemensin ratkaisu näyttää erityisen lupaavalta energiatehokkuuden ja päästöjen
hallinnan osalta. Meri-Porin CCS-laitos on yksi Fortumin hiilidioksidipäästöjen
vähennysohjelman tärkeimmistä projekteista.”

”Fortumin ja TVO:n päätös käyttää Siemensin ratkaisua merkitsee toisen
sukupolven talteenottotekniikkamme läpimurtoa tällä markkina-alueella”, sanoo
toimitusjohtaja Michael Süß, Siemens Energy Fossil Power Generation. ”Valinta
osoittaa, että eurooppalaiset CCS-ratkaisujen toimittajat ovat maailman
markkinajohtajia. Kun tarkastellaan projektia kokonaisuutena, Meri-Pori on
mielestämme yksi johtavista ehdokkaista eurooppalaiseen demonstraatio-ohjelmaan,
ja olemme ylpeitä siitä, että Meri-Pori käyttää hiilidioksidin talteenottoon
Siemensin tekniikkaa.”

”Hankkeen tarjouskilpailuun osallistui useita mahdollisia toimittajia. Siemensin
ehdotus oli mielestämme ympäristöystävällinen ja taloudellisesti terveellä
pohjalla”, lisää Fortumin Meri-Porin CCS-laitoksen projektipäällikkö Mikko
Iso-Tryykäri. ”Odotamme innolla, että pääsisimme toteuttamaan projektin
Siemensin kanssa.”

Hiilidioksidin talteenottotekniikan kehittäminen Meri-Porin voimalaitoksella
tukee Fortumin ja TVO:n tavoitteita ilmastonmuutoksen torjunnassa. Noin 92 %
Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa (yhteensä 52 TWh) oli
hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2008. Yhtiön pitkän aikavalin tavoitteena on,
ettei sen tuotannosta aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä, ja tässä
CCS-tekniikalla on tärkeä merkitys. Teollisuuden Voima tuottaa
hiilidioksiditonta sähköä Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa vuosittain noin 14,5
terawattituntia, joka on noin 16 % Suomen sähkönkulutuksesta.

”Yhteistyö Fortumin ja TVO:n kanssa on meille erinomainen mahdollisuus kehittää
aminohappojen suoloihin perustuvasta talteenottotekniikastamme kaupallisen
mittakaavan sovellus. Siksi arvostamme aikaista sitoutumista tekniseen
ratkaisuumme tässä tärkeässä CCS-demonstraatiohankkeessa”, sanoo johtaja Nicolas
Vortmeyer, Siemens Energy Fossil Power Generation New Technologies.
Voimalaitosten savukaasujen hiilidioksidin talteenottotekniikka on tärkeä osa
Siemensin ympäristötuotevalikoimaa. Vuonna 2008 Siemensin ympäristötuotteiden ja
-ratkaisujen valikoiman liikevaihto oli lähes 19 miljardia euroa, joka on noin
neljäsosa Siemensin koko liikevaihdosta.

Lisätietoja Fortumin, TVO:n ja Siemensin yhteyshenkilöiltä:

Fortum
Mikko Iso-Tryykäri, puh: 050 453 2650, mikko.iso-tryykari@fortum.com

Teollisuuden Voima Oyj
Anna Lehtiranta, puh: 02 8381 5200, anna.lehtiranta@tvo.fi
Juhani Ikonen, puh: 02 8381 5210, juhani.ikonen@tvo.fi

Siemens Osakeyhtiö
Kirsi Rejman, puh: 050 68 407, kirsi.rejman@siemens.com
Eetu Helminen, puh: 040 537 6597, eetu.helminen@siemens.com

Siemens AG
Alfons Benzinger, puh: +49 (0)9131 18 70 34, alfons.benzinger@siemens.com
Gerda Gottschick, puh: +49 (0)9131 18 857 53, gerda.gottschick@siemens.com