Fortum ja Vapo kokeilemaan hakepolttonesteen valmistusta ja kehittämään tuotantolaitosteknologiaa

POHJOISMAIDEN ENSIMMÄINEN HAKEPOLTTONESTEEN KOETUOTANTOLAITOS RAKENTEILLA PORVOON JALOSTAMOLLA 

 

Fortum ja Vapo ryhtyvät valmistamaan ns. nopealla pyrolyysimenetelmällä kiinteistöjen ja   aluelämpölaitosten kattiloihin tarkoitettua hakepolttonestettä sekä kehittämään siihen liittyvää tuotantolaitosteknologiaa. Puuhakkeesta tehty polttoneste on uusiutuva energialähde, eikä se lisää ympäristön hiilidioksidipitoisuutta. Noin 20 miljoonaa markkaa maksavan koetuotantolaitoksen rakentaminen on juuri käynnistynyt Porvoon jalostamolla. Laitoksen on tarkoitus valmistua loka-marraskuussa. Maailmassa ei vielä ole käytössä yhtään kaupallista tähän teknologiaan perustuvaa polttonesteen valmistuslaitosta.

 

Uusiutuviin raaka-aineisiin, aluksi puupohjaisiin ja myöhemmin myös muihin perustuvan polttonesteen valmistaminen, käyttö ja tuotantoteknologian kehittäminen kiinnostaa Fortumia ja Vapoa, koska se on biopohjainen eikä lisää ympäristön hiilidioksidipitoisuutta. Yhtiöt ovat viime vuosikymmenen alusta saakka tutkineet puuraaka-aineesta tehdyn polttonesteen valmistamista niin sanotulla nopealla pyrolyysimenetelmällä sekä kehittäneet polttonesteen laatua kiinteistöjen ja aluelämpölaitosten kevyt- ja raskasöljykattiloihin sopivaksi. Tutkimuksiin on osallistunut myös VTT.

 

”Öljyn jalostajana ja lämmitysöljyjen kehittäjänä meille on kertynyt arvokasta tietoa ja kokemusta kevyen polttoöljyn käytöstä erilaisissa kattiloissa. Sitä osaamista käytämme hakepolttonesteenkin ominaisuuksien kehitystyössä. Ratkaisevaa onnistumisellemme on kuitenkin ainutlaatuinen synergiaetu, joka syntyy lämmön- ja sähköntuotannon sekä öljynjalostuksen huippuosaajien  yhteistyönä”, sanoo Fortumin teknologiajohtaja Tapio Alvesalo.

 

Vapon tutkimusjohtaja Timo Nyrönen puolestaan painottaa raaka-aineen valinnan, korjuun, kuljetuksen ja käsittelyn hallitsemisen tärkeyttä laadukkaalle ja taloudellisesti kannattavalle hakepolttonesteen valmistamiselle. “Myös Vapossa nähdään, että biopolttoaineita on kehitettävä sekä logistisesti, että loppukäyttäjän kannalta paremmiksi," Timo Nyrönen toteaa.

 

Loka-marraskuussa toimintansa aloittava koetuotantolaitos valmistaa noin 350 kiloa pyrolyysiöljyä tunnissa. Fortumin ja Vapon mukaan määrä on koelaitokselle sopiva, mutta kaupallisen tuotannon kannalta vielä liian pieni. ”Jos koetuotantolaitos toimii odotustemme mukaan ja kehitystyössä emme kohtaa suuria vaikeuksia, pääsemme aloittamaan kaupallisen kokoluokan tuotantolaitoksen suunnittelun vuoden 2002 lopulla. Laitos olisi valmis vuoden 2004 aikana”, arvioi kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Nieminen Fortumista.

 

 

Lisätietoja antavat Fortumin teknologiajohtaja Tapio Alvesalo, puh. 010 45 25750 ja kehittämispäällikkö Jukka-Pekka Nieminen, puh. 010 45 23614 sekä Vapon tutkimusjohtaja Timo Nyrönen, puh. (941) 6235 760.