Fortum jatkaa panostustaan aaltovoimateknologioiden tutkimukseen ja kehitykseen hankkimalla osuuden Wellosta

LEHDISTÖTIEDOTE 1.9.2014

Fortum on ostanut 13,6 % vähemmistöosuuden suomalaisesta aaltovoimateknologiaa
kehittävästä Wello Oy:stä. Yhtiön kehittämä teknologiaratkaisu ”Pingviini”
perustuu veden pinnalla toimivaan laitteeseen, joka ottaa talteen aaltojen
liike-energiaa ja tuottaa siitä generaattorin avulla sähköä. Pinnalla kelluvan
laitteen etuna on vähäisempi ankkuroimisen tarve.

Fortumin näkemyksen mukaan käynnissä on asteittainen siirtymä kohti
aurinkotaloutta, jossa energiantuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin
ja resursseja käytetään nykyistä tehokkaammin. Päästöttömänä
energiantuotantomuotona aaltovoimalla voi vielä olla tärkeä rooli
tulevaisuudessa, ja siksi myös Fortum osallistuu sen tutkimus- ja
kehitystyöhön.

"Haluamme olla mukana kehityksen kärjessä, ja osallistumme siksi erilaisten
aaltovoimateknologioiden kehittämiseen", Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila
sanoo. "Wellon teknologiaratkaisu on toimintaperiaatteeltaan erityisen
mielenkiintoinen ja siinä yhdistetään uusia innovaatioita olemassa oleviin
teknologioihin.”

Wellon toimitusjohtaja Aki Luukkainen näkee yhteistyön Fortumin kanssa
luontevana vaiheessa, jossa Wello on siirtymässä teknologian kehittämisestä
kaupalliseen pilotointiin. "Tämä on erinomainen esimerkki pienen ja suuren
yrityksen yhteistyöstä, jolla voidaan nopeuttaa huomattavasti uuden teknologian
kehittämistä kaupalliseksi tuotteeksi. Wello ja Fortum voivat yhdessä ottaa
merkittävän askeleen tällä kehittyvällä uusiutuvan energian alueella.”

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 040 571 7188
Aki Luukkainen, toimitusjohtaja, Wello Oy, puh. 040 517 8387

Taustatietoa Fortumin aaltovoiman kehitystyöstä:
Fortum on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 ja
testannut useita eri tekniikoita. Yksi näistä on suomalaisen AW-Energyn
kehittämä WaveRoller ™, jota on testattu onnistuneesti Portugalin rannikolla.
Viime vuonna Fortum, ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ja
AW-Energy sopivat yhteistyöstä, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää 1,5
megawatin aaltovoiman koehanketta Ranskan Bretagnessa. Tekniseksi ratkaisuksi
valittiin WaveRollerTM.

Ruotsissa Fortum tekee yhteistyötä Seabased AB:n kanssa noin 10 megawatin
aaltovoimapuiston rakentamiseksi Ruotsin länsirannikolle Sotenäsiin.
Demonstraatiohanke on teholtaan yksi maailman suurimmista ja tuotannon on määrä
käynnistyä vuoden 2014 aikana. Ruotsissa testattava tekniikka perustuu
Seabasedin kehittämään lineaariseen aaltogeneraattoriin, joka on ankkuroitu
meren pohjaan.

Fortum allekirjoitti helmikuussa 2014 vuokrasopimuksen Wave Hub -koepuiston
kanssa aaltovoimaratkaisujen testaamisesta Cornwallin merialueilla
Isossa-Britanniassa. Sopimus antaa Fortumille uudenlaisen mahdollisuuden
koekäyttää täyden mittakaavan aaltovoimalaitteita valtameriolosuhteissa.
Suomalaisen Wellon kehittämän "Pingviini"-laitteen testaamista Cornwallissa
arvioidaan parhaillaan.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Wello
Wello Oy on suomalainen aaltovoimateknologiaa kehittävä yritys, jonka on
perustanut Heikki Paakkinen vuonna 2008 bisnesenkeli Martin Estlanderin
avustuksella. Pääomasijoittajat VNT Management Oy ja Finnvera päättivät tehdä
yritykseen ensisijoituksen 2009. Myös Tekes on tukenut yritystä.

 

Linkki kuviin