FORTUM JATKAA STRATEGIANSA TOTEUTTAMISTA - UUSI YHTEISPOHJOISMAINEN TOIMINTAMALLI KÄYTTÖÖN

Fortum tuo pohjoismaisille sähkö- ja lämpömarkkinoille uudenlaisen  liiketoimintamallin. Uuden organisaation yleisrakenne ja liiketoimintayksiköiden johtajat on nimitetty. Organisaatio astuu voimaan, kun liiketoimintayksiköiden johtoryhmät on valittu.

               

Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoimintojen uusi organisaatio ja liiketoimintayksiköiden johtajat julkistettiin tänään. Yksiköt toimivat uuden yhteispohjoismaisen liiketoimintamallin mukaisesti ja niiden johtoa sijoittuu sekä Suomeen että Ruotsiin. Öljyliiketoiminnat jatkavat entiseen tapaan.

 

"Olemme aloittaneet prosessin, joka muuttaa kaksi hyvin toimivaa yritystä yhdeksi erinomaiseksi kokonaisuudeksi, johtavaksi pohjoismaiseksi sähkö- ja lämpöteollisuuden toimijaksi", Fortumin Power and Heat –sektorin johtaja Tapio Kuula sanoo.  Hän vastaa uuden liiketoimintamallin toteutuksesta.

 

"Olemme ensimmäisinä luomassa  yhteistä organisaatiota pohjoismaiselle markkina-alueelle. Uusi organisaatio perustuu liiketoiminta-ajatteluumme, ei maantieteelliseen sijaintiin ja toimintamme on ennen kaikkea asiakaslähtöistä. Olemme vakuuttuneita, että uudistuksesta on hyötyä niin asiakkaille, henkilöstölle kuin osakkeenomistajillekin. Uskomme hankkeen tuovan 100 miljoonan euron arvosta yhdistämishyötyjä vuosittain", Tapio Kuula sanoi tänään.

 

Uudet liiketoimintayksiköiden vetäjät ja heidän sijaintipaikkansa ovat: 

Generation                                                  Pekka Päätiläinen, Helsingin alue

Heat                                                           Risto Riekko, Helsingin alue

Portfolio management &  trading                   Timo Karttinen, Helsingin alue

Distribution                                                 Anders Lehman, Tukholma

Markets                                                      Kari Huopalahti, Tukholma

Energy Solutions                                         Eero Auranne, Helsingin alue

 

Åke Pettersson jatkaa Birka Värmen johtajana ja Bo Lindfors Gas-yksikön johtajana.

 

Lisäksi Jouni Keronen on nimitetty tietohallinnosta (IT) vastaavaksi johtajaksi. Hänen sijaintipaikkansa on Helsingin alue. 

Birka Energin nykyinen toimitusjohtaja Tomas Bruce jatkaa tehtävässään uuden organisaation voimaanastumiseen  saakka. Hän on jatkossa keskeisessä roolissa Birka Värme Holding AB:ssä, joka on yhteisyritys Tukholman kaupungin kanssa. Hän myös edustaa Fortumia keskeisissä kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

 

Fortumilla ei ole suunnitelmia muuttaa Birka Energi AB:n juridista rakennetta, vaan  tarkoituksena on johtaa  Birka Energi AB:tä niin, että kaikki sen velvoitteet rahoittajia kohtaa täytetään.