Fortum jatkaa tukeaan John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille

LEHDISTÖTIEDOTE 3.4.2012

Fortum on allekirjoittanut jatkosopimuksen John Nurmisen Säätiön Itämeri-työn
tukemiseksi. Aiesopimuksen mukaan Fortum tukee John Nurmisen Säätiön Puhdas
Itämeri -hankkeita vuosittain 100 000 eurolla vuosina 2012-2015. Sopimus on
suoraa jatkoa edelliselle, vuoden 2011 lopussa päättyneelle nelivuotiselle
yhteistyölle.

"Fortumin toiminta on keskittynyt Itämerta ympäröiviin maihin, ja kestävä
kehitys on strategiamme ytimessä. Haluamme tukea John Nurmisen Säätiön työtä
yhteisen meremme suojelemiseksi sekä tehdä yhteistyötä, joka tukee missiotamme:
Toimimme vastuullisesti ympäristöämme ja tulevia sukupolvia kohtaan," sanoo
Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja strategian johtaja Anne Brunila.

"Fortumin vuonna 2006 alkanut pitkäjänteinen tuki on toimintamme jatkuvuuden
kannalta äärimmäisen tärkeää. Pietarin suurprojektimme valmistui viime vuonna
ja meillä on nyt Puhdas Meri -hankkeita 17 kaupungissa viidessä maassa. Vuonna
2009 käynnistetyssä Tankkeriturva-hankkeessa seuraava ponnistus on
ENSI-palvelun jalkauttaminen noin 100 tankkerille. Strategiamme on hakea
kustannustehokkaita ja vaikuttavuudeltaan merkittäviä toimia Itämeren
pelastamiseksi koko Itämeren valuma-alueella. Näin ollen kartoitamme myös
uudentyyppisiä hankkeita nykyisten hankkeiden lisäksi.", sanoo Juha Nurminen,
John Nurmisen Säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö toimii Itämeren suojelemiseksi
kahdella rintamalla. Säätiön Puhdas Meri -hankkeissa tähdätään rehevöitymisen
estämiseen toteuttamalla suuren mittaluokan vähennyksiä Itämereen päätyvässä
kokonaisravinnekuormassa. Säätiön johtaman Tankkeriturva-hankkeen tavoite on
merkittävästi pienentää Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuuden riskiä
tuomalla siellä liikkuville tankkereille käyttöön uusi ENSI®-navigointipalvelu.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:

Tuula Putkinen
Viestintäpäällikkö
John Nurmisen Säätiö
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Puh. 0400-907 809

Aki Koskinen
Head of External Communications Finland, Fortum
Tel. +358 50 453 6599

www.fortum.com/kestavakehitys
http://www.puhdasitameri.fi/fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi