Fortum jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan

Fortum Oyj
Pörssitiedote
5.2.2009 klo 08.05 EET

Fortum jätti hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Loviisaan

- Tiedotustilaisuus tänään klo 10.30 Fortumin pääkonttorissa osoitteessa
Keilaniementie 1, Espoo.

Fortum on tänään 5.2.2009 jättänyt valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen
uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi Hästholmenin saarelle Loviisaan.
Saarella on jo Fortumin kaksi ydinvoimalaitosyksikköä. Uusi
ydinvoimalaitosyksikkö on suunnitelmien mukaan käytössä vuonna 2020. Sen
suunniteltu käyttöikä on vähintään 60 vuotta. Hakemuksessa on esitetty viisi eri
laitosvaihtoehtoa, jotka valmistuttuaan täyttävät tiukat suomalaiset
turvallisuusvaatimukset.

Fortumin hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen

Loviisa 3 -hanke tukee hallituksen marraskuussa 2008 eduskunnalle jättämää
ilmasto- ja energiastrategiaa. Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen vähentää
riippuvuutta ulkomaisesta tuontienergiasta, korvaa tulevina vuosikymmeninä
poistuvaa sähköntuotantokapasiteettia sekä varmistaa hiilidioksidipäästöttömän
ja kustannuksiltaan ennustettavan ja vakaan sähkön perustuotannon Suomessa.

Loviisa 3 suunnitellaan siten, että se mahdollistaa sähkön ja lämmön
yhteistuotannon. Sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä luo mahdollisuudet
kaukolämmön laajaan hyödyntämiseen.

Fortum on sitoutunut edistämään ydinvoiman lisäksi myös uusiutuvia
energiamuotoja, kuten vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassojen hyötykäyttöä, ja
energiansäästöä. Näillä keinoilla on mahdollisuus päästä lähes
hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon. Fortumin sähköntuotannosta
EU-alueella on jo yli 90 % hiilidioksidivapaata.

Fortum tuottaa sähköä markkinoille, missä se on kaikkien sähköä tarvitsevien
saatavilla.

Fortum on vahva suomalainen ydinvoimaosaaja

Fortumilla on pitkä kokemus ydinvoimalaitosten suunnittelusta, rakentamisesta ja
käytöstä sekä vahvat näytöt osaamisestaan. Yhtiön nykyisissä
ydinvoimatoiminnoissa työskentelee yli 600 ammattilaista. Loviisan
ydinvoimalaitos on ollut käytössä yli 30 vuotta, ja se on turvallisuudeltaan ja
käytettävyydeltään yksi maailman parhaista. Loviisa 3 -hanke on tärkeä
suomalaisen ydinvoimaosaamisen ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi.

Loviisa on erinomainen sijaintipaikka uudelle ydinvoimalaitosyksikölle

Loviisa 3:sta on tehty perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi, joka
osoittaa, että Hästholmenin saarelle Loviisaan voidaan rakentaa uusi
ydinvoimalaitosyksikkö. Fortumin omistama alue on valmiiksi kaavoitettu uutta
ydinvoimalaitosyksikköä varten. Yksikön rakentaminen ei aiheuta muutoksia
maanomistuksiin tai suojavyöhykkeisiin, eikä edellytä pakkolunastuksia.

Loviisa 3 -investoinnin työllisyysvaikutukset ovat noin 21 000 henkilötyövuotta.
Hankkeella on huomattava vaikutus työllisyyteen ja talouteen - erityisesti
Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Fortumin ydinjätteiden loppusijoitukselle on valmis ratkaisu

Uuden ydinvoimalaitosyksikön vähä- ja keskiaktiivinen jäte sijoitetaan
Hästholmenin saarelle hyödyntäen olemassa olevia ratkaisuja ja laajentamalla
nykyistä varastotilaa.

Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Olkiluotoon Eurajoelle.
Loppusijoituksen käytännön toteutuksesta huolehtii Posiva Oy, joka on Fortumin
ja Teollisuuden Voima Oyj:n yhdessä omistama yhtiö. Posiva on jättänyt
YVA-selostuksen loppusijoitustilojen laajentamiseksi Loviisan kolmatta yksikköä
varten. Loppusijoitustilaan voidaan sijoittaa Fortumin ja TVO:n aiempien ja nyt
suunniteltujen uusien yksiköiden käytetty ydinpolttoaine.

Fortumilla on resurssit toteuttaa uusi ydinvoimalaitosyksikkö

Uuden sähköteholtaan 1 000-1 800 megawatin ydinvoimalaitosyksikön
kokonaiskustannukset ovat toteutustavasta ja laitoskoosta riippuen 4-6 miljardia
euroa. Arvio perustuu Fortumin aiempaan kokemukseen sekä sen ydinvoimatuottajana
hankkimaan tietämykseen. Fortumin osaaminen ja taloudelliset edellytykset
mahdollistavat Loviisa 3 -hankkeen toteuttamisen suunnitellussa aikataulussa ja
ilman yhteiskunnan taloudellista tukea.


Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 9100
Tapio Kuula, johtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4112
Matti Ruotsala, yksikönjohtaja, Fortum Generation, puh. 0400 487052

Lisätietoja verkossa:
www.loviisa3.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Kutsu tiedotustilaisuuteen

Fortum järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden Loviisa 3 -hankkeesta tänään
5.2.2009 klo 10.30 Suomen aikaa yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaniementie
1, Espoo. Tilaisuus webcastataan ja sitä voi seurata suorana Fortumin
internetsivuilla. Fortumin vuoden 2008 tulosta käsittelevä lehdistötilaisuus
alkaa välittömästi tämän tilaisuuden päätyttyä.

Esitys katseltavissa Fortumin verkkosivuilla osoitteessa:
www.fortum.fi/sijoittajat