Fortum jätti Loviisan voimalaitoksen turvallisuusselvityksen Säteilyturvakeskukselle

LEHDISTÖTIEDOTE 31.10.2011

Fortum on tänään jättänyt Säteilyturvakeskukselle loppuraportin koskien EU:ssa
tehtäviä ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksiä eli niin sanottuja
stressitestejä. Japanissa Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksella 11.3.2011
sattuneen onnettomuuden jälkeen Eurooppa-neuvosto päätti 25.3.2011 toteuttaa
koko Euroopan laajuisen ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksen.

Loviisan voimalaitokselle nyt tehty turvallisuusselvitys ei ole tuonut esille
erityisiä uusia asioita, joita ei olisi tunnistettu keväällä tehdyssä työ- ja
elinkeinoministeriölle toimitetussa turvallisuusarvioinnissa. Selvityksessä
käsitellään lisäksi varautumista vakaviin onnettomuuksiin.
Turvallisuusselvityksessä todetaan että Loviisan voimalaitoksen
suunnitteluperusteet ovat oikeat sekä nykyiset ratkaisut ja
turvallisuusmarginaalit riittävät.

Selvityksen perusteella Fortum on kuitenkin tunnistanut eräitä mahdollisuuksia
parantaa turvallisuutta edelleen, esimerkiksi merivesijäähdytyksen
varmistaminen ilmajäähdytyksellä sekä polttoainealtaiden jäähdytyksen
varmistaminen poikkeuksellisen pitkissä onnettomuustilanteissa. Nämä
edellyttävät vielä lisäselvityksiä, joita toimitetaan Säteilyturvakeskukselle
15.12 kansallisen lisäselvityksen yhteydessä. Fortum arvioi, että nämä
mahdolliset turvallisuusparannukset ja laitosmuutokset voidaan toteuttaa
voimalaitoksen normaalin investointiohjelman puitteissa eikä niillä ole
vaikutusta voimalaitoksen käytettävyyteen.

Fortum on parantanut Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta kattavin
toimenpitein jo useamman vuosikymmenen ajan. Näiden avulla muun muassa vakavien
onnettomuuksien hallintaa on pystytty olennaisesti parantamaan.

Lisätietoja loppuraportista löytyy Fortumin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/turvallisuusselvitykset/pages/default.aspx

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Peter Tuominen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Fortum Power-divisioona, puh. 050
452 4760

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi