Fortum julkaisee suosituksen sähköautojen liittämisestä kiinteistöjen sisäiseen sähköverkkoon

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
17.1.2011

Fortum julkaisee suosituksen sähköautojen liittämisestä kiinteistöjen sisäiseen
sähköverkkoon

Kasvava sähköautokuorma aiheuttaa lisävaatimuksia kiinteistöjen sähköverkoille
lähitulevaisuudessa. Fortum julkaisee suosituksen, jonka tarkoituksena on
auttaa kiinteistöyhtiöitä varautumaan tulevaisuuteen eli ladattavien
sähköautojen vaikutuksiin kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa.
Suosituksessa otetaan kantaa sekä olemassa olevan kiinteistön sähköverkon
kehittämiseen että uudisrakennuskohteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Suomessa ja Pohjoismaissa latausinfrastruktuuri on jo pääosin valmiina autojen
lämmitysverkkojen muodossa. Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto vaatii
kuitenkin pieniä paikallisia muutoksia sekä jakeluverkkoihin että kiinteistöjen
sisäisiin sähköverkkoihin.

Suositus on tehty osana CLEEN Oy:n Älykkäät sähköverkot ja Energiamarkkinat
-tutkimusohjelmaa. Sähköautot, niiden verkkovaikutukset ja liitettävyys
jakeluverkkoon ovat yksi tutkimusohjelman keskeisistä
tutkimuspainopistealueista. Sähköautoilla on rooli sekä verkon kuormituksen
kannalta tavallisena kuormana, että myöhemmin akkuteknologian kehittyessä myös
sähkövarastoina.

Fortum valmistautuu sähköautojen laajamittaiseen käyttöönottoon
suunnittelemalla ja toteuttamalla latausverkostoa. Lisäksi yhtiö tutkii, testaa
ja toteuttaa erilaisia latauspisteitä ja maksutapoja yhdessä kumppaneidensa
kanssa. Fortumin tavoitteena on tehdä ympäristömyönteiseen autoiluun
siirtyminen mahdollisimman helpoksi.

Fortum
Viestintä

Lisätietoja:
Juha Matikainen, Fortum, tutkimus- ja kehityspäällikkö, p. 050 455 7219

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi

Cleen Oy (Cluster for Energy and Environment)
CLEEN Oy on energia- ja ympäristöalan yritysten sekä tutkimuslaitosten vuonna
2008 yhdessä perustama strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). CLEEN:in
tehtävänä on koota suomalaista energia- ja ympäristöalan huippuosaamista
entistä kilpailukykyisemmiksi kokonaisuuksiksi. CLEEN Oy:llä on omistajina
kansainvälisiä yrityksiä, jotka harjoittavat Suomessa huomattavaa energia- ja
ympäristöalan T&K -toimintaa sekä kansallisesti merkittävimmät
tutkimusyhteisöt. www.cleen.fi