FORTUM KÄYNNISTÄÄ LOPULLISET NEUVOTTELUT OSUUTENSA MYYMISEKSI HIN KRUTIN HIILIVOIMALAHANKKEESSA THAIMAASSA

Fortumin tytäryhtiö Fortum Power and Heat Oy on päässyt neuvottelutulokseen osakeosuutensa myynnin kaupallisista ehdoista Hin Krutin 1400 MW:n hiilivoimalahankkeessa. Näin ollen Fortum käynnistää lopullisten kauppasopimusten allekirjoitukseen tähtäävät yksityiskohtaiset neuvottelut siirtääkseen omistuksensa projektia kehittävässä Union Power Development Company (UPDC) -yhtiössä kokonaisuudessaan singaporelaiselle ostajalle, joka jatkaa hankkeen kehittämistä muiden UPDC:n osakkaiden kanssa. Lopullinen kauppa vaatii mm. Thaimaan viranomaisten hyväksynnän.

 

Thaimaan hallituksen käynnistämään Independent Power Production -ohjelmaan kuuluvan hankkeen kehittely jatkuu julkisella kuulemisella, joka on sovittu pidettäväksi vielä helmikuun aikana.

 

Fortum on luopumassa hankkeesta osana strategiaansa keskittää merkittävimmät investoinnit Pohjois-Eurooppaan. Jatkossa Fortum keskittyy Aasian voimantuotantohankkeissa korkean hyötysuhteen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksiin (CHP), joissa hyödynnetään koko konsernin osaamista.

 

Fortumilla on Thaimaassa osuus teollisuudelle höyryä ja sähköä tuottavasta voimalasta sekä rakenteilla toinen vastaava laitos. Molemmat perustuvat maakaasun käyttöön. Fortum jatkaa  toimintaansa Aasiassa tämän tyyppisissä hankkeissa Thaimaan lisäksi mm. Kiinassa, jossa kaksi hanketta on parhaillaan kehitteillä. Lisäksi Fortum on aktiivinen mm. biomassaan perustuvan voimalaitosteknologian sekä voimalaitospäästöjen puhdistusteknologian viennissä Aasiassa.

 

Lisätietoja: Johtaja Matti Kangas, Fortum Power and Heat Oy, puh. 010 45 32004

Aluejohtaja  Matti Castren, Fortum Power and Heat Oy, puh. +66 1 822 3002