Fortum käsittelee investointiohjelmaansa ja nostaa TGC-10:n tehostamistavoitetta Capital Markets Day:ssä

Fortum Oyj
Pörssitiedote
30.10.2008 klo 8.30 EET

Fortum käsittelee investointiohjelmaansa ja nostaa TGC-10:n
tehostamistavoitetta
Capital Markets Day:ssä

Fortum järjestää analyytikoille, sijoittajille ja pankkiireille Capital Markets
Day -tilaisuuden tänään 30.10. Espoossa. Tilaisuudessa Fortumin johto käsittelee
yrityksen strategiaa ja taloudellista asemaa.

Fortum vahvistaa strategiansa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Pohjoismaiden,
Venäjän ja Itämeren alueelle, sekä painottaa, että yhtiön tase on vahva ja
maksuvalmius hyvä. Lokakuun lopussa Fortumilla oli likvidejä varoja 1,7
miljardia euroa ja nostamattomia valmiusluottoja 1,9 miljardia euroa. Fortumin
loppuvuonna 2008 erääntyvät velat ovat 0,3 miljardia euroa ja vuonna 2009
erääntyvät velat 0,5 miljardia euroa.

Fortumin investointiohjelma on joustava, ja investointien tasoa voidaan
sopeuttaa vuositasolla yleisen taloustilanteen ja kohtuuhintaisen rahoituksen
saatavuuden mukaan. Fortumin käyttöomaisuusinvestointien - mukaan lukien
investoinnit Venäjällä - arvioidaan olevan 1,0-1,5 miljardia euroa vuodessa
vuosina 2009-2013. Vuonna 2009 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan
lähellä vaihteluvälin ylärajaa. Vuonna 2009 otetaan käyttöön kaksi uutta sähkön
ja lämmön yhteistuotantolaitosta (Suomenojalla Espoossa ja Tartossa Virossa),
jotka kasvattavat tuotantomääriä ja tulosta.

Sopimukset velvoittavat Fortumin Venäjän-hankinnan Territorial Generating
Company 10:n (TGC-10) toteuttamaan merkittävän investointiohjelman, joka lisää
sen sähköntuotantokapasiteettia noin 70 % 5 300 megawattiin vuoteen 2013
mennessä. Investointiohjelman kokonaisarvoa ja ajoitusta on sopimusneuvottelujen
ja ohjelman edistymisen myötä tarkistettu. TGC-10:n alkuperäisen arvion mukaan
ohjelman kokonaisarvo olisi ollut 2,2 miljardia euroa. Fortum arvioi, että
ohjelman mukaisten uusien sähköntuotantoinvestointien arvo nousee noin 2,5
miljardiin euroon. Tästä noin 400 miljoonaa euroa käytetään vuosina 2007-2008.

Fortum on panostanut merkittävästi TGC-10:n integrointiin. Fortumin
johtamismalli, organisaatiorakenne ja työskentelytapa olivat käytössä TGC-10:ssä
syyskuun alussa. Integraatio on sujunut hyvin, ja useita tehokkuutta parantavia
tavoitteita on määritetty. Aiemmin ilmoitettujen vähintään 30 miljoonan euron
vuosittaisten tehokkuusparannusten odotetaan nousevan yli 100 miljoonaan euroon
vuodessa. Fortum odottaa saavuttavansa tehostamistavoitteet vuonna 2011.

Huhtikuussa 2008 Fortum teki lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen
TGC-10:n koko osakepääomasta TGC-10:n vähemmistöosakkaille. Järjestely on nyt
saatettu päätökseen. Fortumin omistusosuus TGC-10:stä nousi noin 93,4 % mukaan
lukien TGC-10:n täysin omistaman tytäryhtiön omistamat osakkeet. Fortum on
maksanut noin 443 miljoonaa euroa ostotarjouksen perusteella tehdyistä
osakeostoista. Kokonaisuudessaan Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä on nyt
maksanut noin 2,5 miljardia euroa mukaan lukien 1,3 miljardia euroa, jotka
Fortum käytti merkitessään TGC-10:n uusia osakkeita helmikuussa.

TGC-10 on Fortumin keskeinen painopistealue myös tulevaisuudessa.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, 050 4524519
Mika Paloranta, johtaja, sijoittajasuhteet, Fortum Oyj, 050 4524138

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi