Fortum kasvattaa sähkönjakelun kapasiteettia Hyvinkään keskustassa

LEHDISTÖTIEDOTE 15.11.2011

Fortum kasvattaa sähkönjakelun kapasiteettia Hyvinkään keskustassa

Hyvinkäällä on meneillään mittava sähköverkon parannushanke, joka liittyy
kiinteästi ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Hankkeessa Fortum
uusii alueen sähköverkkoa turvatakseen riittävän sähkönsiirtokapasiteetin
keskustan palveluiden ja asukkaiden kasvaviin tarpeisiin.

"Keskustan suuret rakennushankkeet kasvattavat alueen sähkönkäyttöä
merkittävästi. Uusi sähköverkko parantaa sähkön laatua ja luotettavuutta
alueella ja palvelee näin koko ydinkeskustaa vähittäiskaupasta kotitalouksiin",
verkostosuunnittelija Antero Romppala Fortumista kuvaa.

Uudistukset on suunniteltu yhteistyössä lukuisien eri toimijoiden kanssa
paikallisesta kauppakeskuksesta urakoitsijoihin ja Hyvinkään kaupunkiin.

Tavoitteena minimoida häiriöt

Yhteensä sähköverkkoa uusitaan noin miljoonan euron arvosta. Sähköverkon
parannustöissä uusitaan maakaapeleita ja sähköverkon laitteistoa sekä lisätään
kaksi uutta vaihtoehtoista sähkönjakelun reittiä. Näin sähkön
jakeluhäiriötilanteessa mahdolliset vikapaikat voidaan kiertää ja minimoida
haitat alueen elinkeinoelämälle ja asukkaille.

Uusien sähkönsyöttösuuntien solmupisteisiin asennetaan kauko-ohjattavia
muuntamoita. Niiden avulla sähköverkon kytkentätilannetta voidaan muuttaa
sähkövian sattuessa nopeasti ja lyhentää näin tehokkaasti mahdollisia Hyvinkään
ydinkeskustaa koskevia sähköhäiriöitä. Samassa yhteydessä alueelle rakennetaan
uusia jakelumuuntamoita, osa vanhoista kiinteistömuuntamoista peruskorjataan ja
loput muutetaan puistomuuntamoiksi.

"Sähkötyöt on pyritty suunnittelemaan siten, että niistä olisi alueen
asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisimman vähän haittaa. Toistaiseksi
rakentaminen on edennyt aikataulussa ja sähkönjakelun keskeytyksiltä on
vältytty", projektivalvoja Petri Leimulahti Fortumista selvittää.

Käynnissä olevien sähköverkon parannustöiden on määrä valmistua vuoden 2012
loppuun mennessä.

Fortum Electricity Solutions and Distribution -divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Petri Leimulahti, projektivalvoja, Fortum, puh. 050 455 7765
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 5813 710


Fortum


Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.


Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi