Fortum EK:n Kasvun manifestista: Vakaa toimintaympäristö, kohtuuhintainen ja päästötön energia sekä toimiva verotus Suomen kilpailukykytekijöiksi

LEHDISTÖTIEDOTE 25.9.2014

"Avoimet ja kilpaillut markkinat ovat mahdollistaneet suomalaisten yritysten
menestyksen. Samalta perustalta rakennetaan menestys myös tästä eteenpäin.
Vakaa kotimainen toimintaympäristö, kohtuuhintainen ja päästötön energia sekä
toimiva verotus ovat menestyksen peruskiviä, ” sanoi Fortumin operatiivinen
johtaja COO Matti Ruotsala tänään EK:n Kasvun manifestin
julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ohjaa eurooppalaisten valintoja jatkossa yhä
enemmän. Vähähiiliset tuotanto- ja kulutusmuodot tarjoavat siten mittavat
kasvumarkkinat. Monipuolisen energiantuotantorakenteen ja vahvan osaamisen
ansiosta Suomesta on muovattavissa tämän sektorin kasvun moottori, jolla
luodaan uusia työpaikkoja ja vientituloja. Kansainvälisten markkinoiden imun
vaikutus on moninkertainen verrattuna yksinomaan kotimaisiin edistämistoimiin",
totesi Ruotsala.

"Avoimilla Euroopan energiamarkkinoilla voidaan turvata myös suomalaisten
yritysten energiansaanti kilpailukykyiseen hintaan. Sähkön toimitusvarmuus ei
välttämättä tarkoita, että kaikki sähkö pitäisi tuottaa Suomessa. Toimimme
Euroopan avoimessa taloudessa”, muistutti Matti Ruotsala.

”Markkinaehtoisuuden pitää ohjata myös ilmastonmuutoksen hillitsemistä;
eurooppalainen päästökauppa on paras keino vähentää päästöjä
kustannustehokkaasti. Hyvin toimiva päästökauppa tukee uusiutuvan energian
lisäämistä ja energiatehokkuutta sekä antaa myös mahdollisuuden kompensoida
energiaintensiivisen teollisuuden kustannuksia”, muistutti Ruotsala.

Verotuksen vakaa toimintaympäristö vaikuttaa yritysten haluun investoida
Suomeen sekä vientituloja ja hyvinvointia tuovaan teollisuuteen. ”Selkeästä ja
johdonmukaisesta yritysverotuksesta sekä sen toimeenpanosta on mahdollista
tehdä Suomen kilpailukykytekijä. Verotusta, kuten muutakin sääntelyä, tai sen
toimeenpanoa muutettaessa pitää aina laskea pitkän aikavälin vaikutukset
teollisuuden kilpailukykyyn ja investointeihin. Vaikutusten arvioinnin on
oltava puolueetonta. Kannatamme ehdottomasti EK:n ehdotusta perustaa puolueeton
asiantuntijaelin arvioimaan lainsäädännön ja verotuksen vaikutuksia yrityksiin
ja työllisyyteen.”

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi