Fortum käynnistää tehostamisohjelman kustannusrakenteensa keventämiseksi ja joustavuutensa lisäämiseksi

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2012 klo 8.55 EEST

Fortum käynnistää kaksivuotisen tehostamisohjelman kustannusrakenteensa
keventämiseksi, kilpailukykynsä parantamiseksi sekä toimintaedellytystensä
vahvistamiseksi yhä haastavammassa toimintaympäristössä.

"Heikentynyt taloustilanne Euroopassa ja globaalisti - sekä erityisesti
epävarmuus sen kestosta - on vaikuttanut myös Fortumin liiketoimintaan.
Energiateollisuudella on tulevaisuudessa edessään myös rakenteellisia
muutoksia, joiden tarjoamia mahdollisuuksia haluamme olla edelläkävijänä
hyödyntämässä. Lyhyemmän aikavälin kehitystä katsottaessa poikkeuksellisen
runsas vesitilanne on aiheuttanut lisäpainetta pohjoismaisiin sähkönhintoihin,
jotka ovat selvästi alemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Ulkoisten paineiden ja
kustannusten kasvaessa joudumme tehostamaan toimintaamme ja hakemaan
kustannussäästöjä riittävän ajoissa", sanoo toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Tehostamisohjelma ajoittuu vuosille 2013 - 2014 ja sen tavoitteena on vahvistaa
kassavirtaa yli miljardilla eurolla. Tämä toteutetaan vähentämällä
investointeja 250 - 350 miljoonalla eurolla, luopumalla ydinliiketoiminnan
ulkopuolisista omistuksista noin 500 miljoonan euron arvosta sekä pienentämällä
kiinteitä kustannuksia. Lisäksi vapautetaan käyttöpääomaa.

Vuonna 2012 Fortumin käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 1,5 miljardia euroa.
Vuonna 2013 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 1,1 - 1,4
miljardia euroa ja vuonna 2014 noin 0,9 - 1,1 miljardia euroa. Vuoden 2014
lopussa yhtiön kulutason, sisältäen kasvuprojektit, arvioidaan olevan noin 150
miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2012.

"Valitettavasti tehostamisohjelma voi vaikuttaa myös henkilöstöömme. Mikäli
joudumme vähentämään henkilöstöä, vähennykset toteutetaan yksiköissä
luonnollisen poistuman, vapautuvien tehtävien uudelleenjärjestelyjen ja
eläkkeelle siirtymisten kautta aina kun mahdollista", sanoo Tapio Kuula.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Strategian mukaisesti vahvistamme
ydinliiketoimintaamme Pohjoismaissa, luomme vakaata tuloskasvua Venäjällä sekä
rakennamme perustan tulevaisuuden kasvulle.

Tehostamisohjelma tarkentuu osana vuosien 2013 - 2014 liiketoiminnan
suunnittelua.

Fortum Oyj
Anne Brunila
johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia


Lisätietoja: Tapio Kuula, toimitusjohtaja, +358 10 452 4112


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi